Urlop Ojcowski

Opublikowane przez admin w dniu

Pojawienie się na świecie dziecka bez wątpienia dezorganizuje życie całej rodziny. Na szczęście młodzi rodzice mają prawo do urlopu, który da im czas na oswojenie się z całkiem nową dla nich sytuacją. O urlopie macierzyńskim słyszał chyba każdy z nas. A jak wygląda sprawa urlopu dla ojców. Ojcowie, którzy mają dziecko do 14 roku życia mają 2 dni w roku kalendarzowym opiekę nad dzieckiem. Ilość dni wolnych jest niezależna od ilości posiadanych dzieci. Prawo do dni wolnych przysługują ojcu nawet jeśli mama dzieci nie jest zatrudniona i może sama sprawować nad nimi opiekę. Przysługuje mu 100 procent wynagrodzenia.  Niewykorzystane dni na piekę nad dzieckiem nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.

Poznaj swojego tatę

Urlop „tacierzyński” pojawił się w Polsce w 2011 roku. I w ciągu tych 7 lat widać, że coraz więcej młodych ojców decyduje się na skorzystanie z tej możliwości. Ale to nie jedyne uprawnienie taty. Już po narodzeniu dziecka ojcu należą się dwa dni urlopu okolicznościowego. W tym czasie pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.

Urlop ojcowski przysługuje wszystkim ojcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Może on trwać nawet 6 tygodni. Wymiar urlopu tacierzyńskiego jest uzależniony od długości urlopu macierzyńskiego. Pierwsze 14 tygodni urlopu rodzicielskiego zawsze przysługuje mamie dziecka. Pozostałe 6 tygodni rodzice mogą rozdysponować wedle własnego uznania. Urlop rodzicielski jest w 100 procentach płatny. Jeśli mama wykorzysta urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, to tacie urlop nie przysługuje.

Tata, który chce skorzystać z urlopu tacierzyńskiego musi złożyć u swojego pracodawcy stosowny wniosek. Musi to zrobić  najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Urlopy macierzyński i tacierzyński następują bezpośrednio po sobie.

Aby podzielić urlop rodzicielski pomiędzy rodziców konieczne złożenie wniosków przez oboje rodziców. Urlop macierzyński jest udzielany z automatu, natomiast urlop ojcowski na wniosek. Jeśli nie dopełnimy wszystkich formalności, ojciec nie będzie mógł skorzystać z tego przywileju.

Tata na pełen etat

Ojciec może zdecydować się na wzięcie urlopu wychowawczego, jeśli posiada przynajmniej sześciomiesięczny staż pracy, a maluch nie przekroczył szóstego roku życia. Wniosek o urlop wychowawczy składamy u swojego pracodawcy najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Maksymalny wypiar urlopu wychowawczego to aż 36 miesięcy.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 złotych na osobę, to  rodzicowi przysługuje zasiłek rodzinny.

Kategorie: Urlopy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.