Zgłoszenie spadku lub darowizny do Urzędu Skarbowego

Opublikowane przez admin w dniu

Zgodnie z prawem, wszelkie przychody są opodatkowane – chyba, że korzystają one ze zwolnień. Otrzymanie spadku lub darowizny zdarza się często i każdy powinien wiedzieć, że one również wiążą się z koniecznością zapłaty zobowiązania podatkowego. Kiedy możemy tego uniknąć i jak dopełnić wszelkich formalności, aby nie mieć kłopotów z Urzędem Skarbowym?

Kiedy nie zapłacimy podatku?

Spadek otrzymany w obrębie zerowej grupy podatkowej, do której zaliczają się, między innymi, rodzice i małżonek, może być całkowicie zwolniony od podatku. Warunkiem jest jednak zgłoszenie otrzymania spadku w ciągu sześciu miesięcy (od daty otrzymania lub – w szczególnym przypadku uzasadnionego pozostawania w niewiedzy aż do momentu upływu terminu na zgłoszenie – od daty powzięcia informacji o spadku) i przekazania do Urzędu Skarbowego formularza SD-Z2. Podobnie jest z darowizną – jednak jeśli przekracza ona kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn i jest przekazana w formie pieniężnej, musi być dokonana w sposób udokumentowany, czyli na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Jeżeli mamy wątpliwości, jak dobrze wypełnić druk SD-Z2, warto udać się do radcy prawnego lub adwokata, który pomoże nam rozwiać nasze wątpliwości.

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do Urzędu Skarbowego?

Istnieją sprecyzowane kwoty wolne, których nie musimy zgłaszać do Urzędu Skarbowego i martwić się podatkiem. Wysokość limitu zależy od tego, z jaką grupą podatkową mamy do czynienia. Do kwoty wolnej wlicza się łączną wartość otrzymanych darowizn od jednej osoby w okresie pięciu lat. Dla najbliższej rodziny kwota ta wynosi ponad 9000zł, dla osób obcych prawie 5000zł. Jeżeli mieścimy się w limicie, nie musimy składać żadnych formularzy, ani wpłacać daniny. Nie musimy również zgłaszać do Urzędu Skarbowego nabycia darowizny, jeżeli nastąpiło to na skutek zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Kwestie podatkowe w przypadku spadku warto skonsultować z Doradztwo w sprawie prawa spadkowego Kraków

Konsekwencje niezgłoszenia darowizny lub spadku

Jeżeli możemy skorzystać ze zwolnienia, ale zaniechamy podjęcia wymaganych czynności, tracimy do niego prawo i musimy zapłacić podatek na zasadach ogólnych. Wyspecjalizowana kancelaria, czy prawnik może nam pomóc ustalić obowiązującą nas kwotę podatku i dopełnić wszelkich formalności, których jest całkiem sporo. Jeżeli natomiast nie zgłosimy darowizny, a później powołamy się na fakt jej nabycia w toku kontroli podatkowej, zapłacimy 20%. Wczesniej warto skorzystać z Prawo spadkowe Kancelaria Cognitor Zabrze Powinniśmy również pamiętać, że darowizna nie musi być skutkiem umowy pisemnej – brak jej zawarcia oznacza, że darowizna powstaje w momencie przekazania nam pieniędzy, czy przedmiotów.

Kategorie: Podatki

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *