Groźba karalna – czym jest i jak na nią reagować ?

Opublikowane przez admin w dniu

Groźby karalne to jedno z poważniejszych przestępstw, które mimo nie dokonania czynu w znaczny sposób ingerują w życie pokrzywdzonego, wzbudzając u niego lęk i dyskomfort psychiczny. W świecie gdzie tak łatwo słowa są wypowiadane i ich autorzy nie zawsze liczą się z konsekwencjami swoich wypowiedzi, często dochodzi do sytuacji, które są kwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 190 KK. Czym zatem są groźby karalne ? Jak na nie reagować ? Co może spotkać osobę grożącą ? Odpowiedzi wraz z przydatnymi informacjami w dalszej części tekstu.

 

Czym jest groźba karalna ?

Groźba karalna to groźba wyrządzenia krzywdy lub szkody danej osobie, lub jej najbliższym, która jest prawdopodobna i możliwa do spełnienia. Najczęściej nie dochodzi w takich sytuacjach do czynów, a owa groźba ma na celu zastraszenie ofiary. Taka czynność jest nazywana w Polskim prawie groźbą karalną i niestety jest ona częstym zjawiskiem. Choć ustawa nie reguluje w ścisły sposób przykładów i nie podaje listy takich gróźb, sama definicja jest dość oczywista i klarowna. Oto wyciąg z Kodeksu karnego opisujący sedno sprawy.

Art. 190. KK
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Czym jest groźba karalna w praktyce ?

Groźbą karalną jest zatem groźba możliwa do spełnienia i u przeciętnej osoby wzbudza uzasadnione obawy, że może stać się faktem. Groźba taka musi być też groźbą umyślną i będzie świadomym działaniem mającym wywołać określony skutek u ofiary. Dowolne są też formy takich gróźb i mogą one być kierowane słowem lub np. drogą elektroniczną czy na piśmie. Ważnym elementem jest też rodzaj groźby. Musi być ona potencjalnym przestępstwem. W przypadku gdy agresor grozi popełnieniem wykroczenia — np. zniszczeniem mienia o małej wartości nie jest to groźba karalna.

 

Jak reagować na takie groźby ?

Sytuacja, kiedy pod naszym adresem kierowane są takie groźby, nie jest komfortowa i nie zawsze wiemy co mamy zrobić w takiej sytuacji. Choć zdecydowanie najlepiej byłoby nie wykorzystywać tej wiedzy w praktyce, warto jednak wiedzieć co robić w razie takiego zdarzenia. Pierwszym ruchem jest nieodpowiadanie na nie i niewdawanie się w dyskusje. Jeśli w grę wchodzą emocje lepiej nie dawać się im ponieść, gdyż może zostać to wykorzystane przeciwko nam. Kolejną rzeczą jest spróbowanie udokumentowania tych gróźb poprzez nagranie czy obecność świadka. Jest to bardzo ważne w razie potencjalnego biegu prawnego sprawy.
Warto też poprosić o pomoc prawnika. Kancelaria prawna będzie mógł odpowiednio zareagować pismem lub wezwaniem do zaprzestania stosowania gróźb a adwokat, lub radca prawny doradzi nam co robić w aktualnej sytuacji.

 

Jak możemy się bronić ?

Jeśli kancelaria prawna lub prawnik nie przekonał do zaprzestania kierowania takich gróźb, lub uznamy po konsultacji z adwokatem, że chcemy działać od razu, jedynym sposobem jest zgłoszenie sprawy na policje. Czyn ten nie jest ścigany z urzędu, wiec trzeba samodzielnie złożyć wniosek o ściganie takiej osoby. W dalszym etapie policja oceni sytuacje, zbierze dowody i na tej podstawie zadecyduje jakie kroki podjąć. Warto decydując się na taki krok mieć udokumentowane groźby lub mieć świadków, że takowe były kierowane w stosunku do naszej osoby, gdyż zwiększy to szanse na ukaranie winnego.

Kategorie: Prawo Karne

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *