Diety zagraniczne

Opublikowane przez admin w dniu

Diety zagraniczne to zryczałtowane świadczenia, które pobiera osoba wysłana na delegację zagraniczną. Kwota przeznaczona jest przede wszystkim na pokrycie kosztów wyżywienia podwładnego oraz na inne drobniejsze wydatki.  Wysokość diety uzależniona jest od kraju, na terenie którego przebywa pracownik i bywa ściśle określona przez prawo.

Państwo docelowe a podróż do kilku krajów

Należna kwota pieniężna obowiązuje do jednego, docelowego obszaru. Dlatego też, gdy pracownik będzie przebywał w dwóch lub większej ilości krajów, pracodawca określa jeden docelowy kraj i na podstawie prawa wyznacza wysokość świadczeń.

Zasady naliczania diet zagranicznych

Istnieje kilka sztywnych zasad, na podstawie których określana jest suma pieniędzy dla pracownika. :

– za każde pełne 24 godziny na obszarze obcego kraju naliczana jest pełna kwota diety

– za niepełną dobę podróży, w zależności od liczby godzin

a). do ośmiu godzin – należy się 1/3 wysokości pełnej stawki

b). od ośmiu do dwunastu godzin – należy się 1/2 wysokości pełnej stawki

c). ponad dwanaście godzin – należy się 100 procent stawki

 

Wyżywienie na delegacji zagranicznej

Radca prawny przypomina, iż należy pamiętać, że zgodnie z § 14.1. Każdemu pracownikowi, któremu zapewniono w czasie delegacji zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 1/4 diety ustalonej na podstawie § 13 ust. 3.

Kwotę świadczenia dla pracownika należy pomniejszyć o następujące wartości procentowe, w zależności od zapewnienia danego posiłku :

– śniadanie  – 15 %

– obiad – 30 %

– kolację – 30 %

Warto zaznaczyć także, iż każdemu pracownikowi przebywającemu na delegacji zagranicznej, który otrzymuje świadczenia pieniężne na wyżywienie, wyżej wymieniona dieta nie przysługuje. Jeśli jednak pobierana kwota jest niższa niż odgórnie ustalona dieta, przysługuje wyrównanie do wysokości diety.

Noclegi i pobyt w szpitalu

Każdy radca prawny przytoczy dwie ustawy :

Paragraf § 15 głosi, że w razie pobytu oddelegowanego pracownika w szpitalu lub innym ośrodku leczniczym, przysługuje mu 1/4 wysokości diety.

Paragraf § 16.1. oznajmia, że na skutek okazania rachunku za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów. Zwrot odbywa się w granicach określonych w rozporządzeniach  poszczególnych państw.

Jeśli pracownik nie okaże rachunku, bądź faktury, przysługuje mu ryczałt w wysokości 25 % diety. Ryczałt nie jest wypłacany za czas przejazdu.

Zwolnienie od podatku dochodowego

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Art. 21.1. wolne  od podatku pozostają diety i należności za czas podróży służbowej pracownika (delegacji) oraz podróży osoby, która nie jest pracownikiem.

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *