Kiedy umowa na czas nieokreślony

Opublikowane przez admin w dniu

Kiedy zawiera się umowę na czas nieokreślony?

Według Art. 25. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony. Najczęściej stosowaną praktyką jest umowa o pracę na okres próbny, jako pierwsza forma zatrudnienia pracownika na stanowisku. Umowa na okres próbny jest maksymalnie trzymiesięcznym czasem, który ma zweryfikować rzeczywiste kompetencje pracownika do pracy na stanowisku. Najczęściej po umowie na okres próbny, pracownik zostaje zatrudniony w oparciu o umowę na czas określony, która pod pewnymi warunkami może doprowadzić pracownika do bezpiecznej, stabilnej umowy na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony wstępem do umowy na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas określony, zawarta pomiędzy tymi samymi stronami umowy, zarówno w formie jednego dokumentu, jak i kilku, przedłużanych co jakiś czas formach, nie może łącznie przekroczyć terminu trzydziestu trzech miesięcy oraz trzech wersji umowy. Według Art. 25 § 3 Kodeksu Pracy, jeśli pracownik zatrudniony jest w oparciu o umowę na czas określony przez okres dłuższy, niż trzydzieści trzy miesiące lub z pracownikiem zostanie podpisana czwarta umowa na czas określony u tego samego pracodawcy, umowa automatycznie przechodzi w brzmienie umowy na czas nieokreślony. Wszelkie wątpliwości, związane z interpretacja przepisów prawa, najlepiej konsultować z właściwym podmiotem. Prawnik, którego kancelaria prawna specjalizuje się w poradach odnośnie prawa pracy, okaże się pomocny.

Umowa na czas określony korzystna dla pracownika

W sytuacji, gdy umowa na czas określony na mocy przepisów zmienia swoją formę na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracownik nabywa większych praw, związanych z okresem wypowiedzenia. Istnieją jednak sytuacje, w których umowa o prace na czas określony nie zmienia się automatycznie w umowę na czas nieokreślony, mimo terminu, który miałby to zagwarantować oraz ilości umów, wymaganych w tym celu.

Kiedy umowa na czas określony nie przechodzi w umowę na czas nieokreslony

W przypadku, gdy pracownik podejmuje pracę dorywczą lub sezonową, gdy jego praca opiera się na kadencyjności oraz w przypadku, gdy zatrudnienie czasowe opiera się na zastępstwie, umowa na czas określony, mimo ujętych terminów maksymalnego czasu, dostępnego przy takim rozwiązaniu nie posiada skutków prawnych w postaci zmiany w umowę na czas nieokreślony.  Art. 25 § 4 ustawy Kodeks Pracy określa również, że pracodawca może z przyczyn, leżących obiektywnie po swojej stronie, określić warunki nie przechodzenia umowy na czas określony w zatrudnienie bezterminowe. Za tego typu przyczynę uważa się zasadność zatrudnienia w danym okresie z uwzględnieniem potrzeby zatrudnienia.

Kategorie: Prawo Pracy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *