Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową?

Opublikowane przez admin w dniu

Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową?

Oczekiwania pracownika i pracodawcy wobec prawa pracy rzadko się pokrywają. Jednym z przykładów odmiennych interesów jest kwestia stosunku pracy, a dokładniej formy zatrudnienia. Pracownik zwykle poszukuje stałej pracy, na pełny etat, który umożliwi mu przewidywalną i bezpieczną egzystencję, szczególnie wtedy, gdy jest to jego podstawowe zajęcie. Pracodawca natomiast najchętniej pozostawiłby sobie zawsze otwartą furtkę i zatrudniał tylko na czas określony. Gdy pracownik z jakiegoś powodu zgadza się jednak na zatrudnienie na czas określony to i tak liczy, że po upływie okresu zawartego w umowie następna zamieni się w etat.

Elastyczne umowy

Umowa na czas określony i nieokreślony posiada wiele wspólnych cech, przede wszystkim od jakiego czasu zrównano w nich okres wypowiedzenia. Wariant umowy na czas nieokreślony utożsamiany jest, co nie zawsze okazuje się tak pewne, ze stabilnością i pewnością zatrudnienia. Pracownik w ten sposób zatrudniony czuje się spokojny i nie musi martwić się czy znajdzie zatrudnienie w kolejnym roku.

Umowa o pracę na czas określony preferuje interesy pracodawcy, który może dopasowywać stan zatrudnienia do aktualnych potrzeb. W ten sposób reaguje na każde wahnięcie kondycji firmy i stymuluje jej rozwój.

Umowa na czas określony x 3

Artykuł 251 Kodeksu pracy w swojej znowelizowanej formie określa zasady stosunku pracy na czas określony. Zgodnie z jego treścią pracodawca może teraz zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas nieokreślony z tym samym pracownikiem, a łączny okres umów nie może przekroczyć 33 miesięcy. Jednak nawet w tym przypadku istnieją odstępstwa od reguły i zasady te nie mają zastosowania, gdy umowa na czas określony została zawarta w celu:

  • zastępstwa za innego pracownika
  • wykonania pracy o charakterze dorywczym czy sezonowym
  • wykonania pracy przez okres karencji

Ponadto pracodawca może przekroczyć wskazane wyżej limity pod warunkiem, że istnieją przyczyny obiektywne, dające się udowodnić, wykazujące absolutną niezbędność takiego rozwiązania. Trzeba jednak pamiętać o niepodważalności argumentów i okoliczności.

Umowa czwarta

Gdy pracodawca zawarł już z tym samym pracownikiem 3 umowy na czas nieokreślony, umowa czwarta przekształca się na wariant umowy na czas nieokreślony z mocy samego prawa. Oznacza to, że ani pracodawca ani pracownik nie muszą składać żadnych deklaracji, próśb czy wyjaśnień, by umowę objęły przepisy Kodeksu pracy. Warto też pamiętać, że umowa z pracownikiem zawarta na okres próbny nie wlicza się ani do limitu 3 umów ani do limitu 33 miesięcy zatrudnienia.

 

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *