Płaca minimalna – co to takiego?

Opublikowane przez admin w dniu

Zalety umowy o pracę

Osoba, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę posiada cały szereg przywilejów. Jeden z nich to tak zwana płaca minimalna. Potocznie określa się ją jako najniższa krajowa bądź minimalna krajowa. Jest to zabezpieczenie bytu pracownika w minimalnym wymiarze, który określa ustawodawca. Warto pokusić się o samodzielne wyliczenie jej wysokości, aby skontrolować, czy pracodawca nie działa w sposób naruszający prawa pracownicze.

Wysokość najniższej krajowej

Wysokość najniższej krajowej w naszym kraju zmienia się co roku. Podstawą jej obliczenia jest Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Mówi ona, że za ustalenie wstępnej propozycji najniższej krajowej w kolejnym roku odpowiedzialne jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Następnie zobowiązana jest do przedstawienia jej Radzie Ministrów. Organ władzy wykonawczej podejmuje decyzję biorąc pod uwagę prognozy dotyczące wzrostu cen w kolejnym roku kalendarzowym (jest to wskaźnik inflacji). Oprócz tego płaca może wzrosnąć o 2/3 realnego wzrostu gospodarczego. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dotychczasowa wysokość najniższej krajowej jest mniejsza niż połowa średniej krajowej. Drugi z wymienionych warunków nie musiał być spełniany od początku.

Ustawa uchwalona w 2002 roku dokładnie określa wymogi dotyczące tego, jaką wysokość powinna mieć najniższa krajowa. Rząd musi poddać swą propozycję pod głosowanie parlamentu. Bierze również pod uwagę wskaźniki dotyczące rozwoju gospodarczego może ją również dodatkowo zwiększyć. Tego rodzaju sytuacja nastąpiła w 2017 roku. Wówczas najniższa krajowa brutto urosła o 8,1% (150 zł). Aktualne wskaźniki, które bierze się pod uwagę, można śledzić na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Kogo dotyczy najniższa krajowa?

Najniższa krajowa dotyczy  osób zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę. Uprawnienie to przysługuje osobom, które przepracowały minimum 12 miesięcy. Do tego czasu pracownik musi otrzymywać minimum 80 % pensji minimalnej. Biorąc pod uwagę najniższą krajową w wysokości 2 000 złotych, taki pracownik mógłby zatem otrzymywać 1600 zł.

Dodatki do umowy

Z najniższą krajową związane są różne dodatki i świadczenia. Mowa tu o:

  • dodatkach za pracę w nocy (przedział godzinowy 22-7; dopłata wynosi 20% stawki godzinowej),
  • odprawy w razie zwolnień grupowych,
  • małe odszkodowanie w przypadku dyskryminacji bądź mobbingu,
  • wynagrodzenie przysługujące w trakcie obowiązywania przestoju w firmie (wysokość nie może być niższa niż minimalna krajowa)

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.