Oskarżyciel posiłkowy- Jaka jest jego rola?

Opublikowane przez admin w dniu

W sprawach z tytułu przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać również jako oskarżyciel posiłkowy tuż obok oskarżyciela publicznego lub bez jego udziału. Prokurator w każdym przypadku powinien poinformować pokrzywdzonego o takiej możliwości. Taka możliwość uzasadniania jest faktem, iż pokrzywdzony najlepiej zna swoją sytuację i w rezultacie zdolny jest do tego, aby pomagać prokuratorowi. Taka osoba może zbierać materiały dowodowe i występować przed sądem. 

Oskarżyciel posiłkowy- Jak nim zostać?

Aby reprezentować się w sądzie, jako oskarżyciel posiłkowy należy do czasu rozpoczęcia wszelkich czynności procesowych (czyli do momentu odczytania aktu oskarżenia) złożyć stosowne oświadczenie o tym, że zamierza się wystąpić w roli oskarżyciela posiłkowego. Można dokonać tego ustnie oraz pisemnie. Instytucje państwowe preferują jednak złożenie deklaracji na piśmie w razie późniejszych komplikacji. Oskarżyciel posiłkowy może mieć oczywiście również pełnomocnika występującego w jego imieniu.

Oskarżyciel posiłkowy- Co może?

Oskarżyciel posiłkowy może przede wszystkim zadawać pytania zupełnie tak, jak wysoki sąd. Pytania mogą być zadawane dowolnym osobom bez względu, czy jest to oskarżony, świadkowie, czy biegli. Oczywiście w stosownym momencie o prawo zadawania pytań należy zapytań sąd. Nazywa się to prawem do wypowiedzi. Oskarżyciel posiłkowy może dodatkowo ukazywać materiały dowodowe, które mogą pomóc w sprawie. Co więcej, może również przesłuchiwać dodatkowych świadków. Dodatkowo oskarżyciel posiłkowy może spoglądać w akta sprawy oraz sporządzać odpisy, jakie go interesują i są mu potrzebne. Kolejną rzeczą jest wygłaszanie tak zwanej mowy końcowej na zakończeniu procesu sądowego.

Co w przypadku, kiedy oskarżyciel posiłkowy zmarł?

W przypadku śmierci osoby będącej oskarżycielem posiłkowym, miejsce osoby zmarłej w ławie sądowej może zająć najbliższa rodzina, która zna charakter sprawy. Może się to odbyć na każdym etapie postępowania sądowego. W przypadku, kiedy to poszkodowany uiścił prywatny akt oskarżenia i w ciągu 3 miesięcy od jego śmierci osoba uprawniona nie wystąpi w jego sprawie, sąd umarza postępowanie.

Oskarżyciel posiłkowy a prokurator

Osoby będące oskarżycielem posiłkowym mogą konsultować się z prokuratorem podczas trwania całego przewodu sądowego. Nie ma co do tego limitów. Może ponadto szukać u niego wsparcia oraz fachowej porady. Oczywiście rola oskarżyciela posiłkowego nie jest uzależniona od działań prokuratora i taka osoba może działać w sposób samodzielny.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *