Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

Opublikowane przez admin w dniu

Zgodnie z prawem, umowa na czas określony traci swoją wiążącą moc wraz z upływem terminu w niej zapisanym. W lutym 2016 roku polski rząd wprowadził zmiany, które dotknęły zarówno czasu, na który taką umowę można podpisać, jak i okresu jej wypowiedzenia. Jakie są nowe zasady i jak wpływają na sytuację pracownika?

Na jak długo mogę zawrzeć umowę na czas określony?

Zgodnie z obecnym prawem pracy, umowa o pracę na czas określony może być zawarta na nie dłużej niż 33 miesiące. Łączna liczba następujących po sobie takich umów nie może przekraczać trzech. Kiedy strony umowy uzgodnią między sobą chęć dalszej współpracy i podejmą nową umową przed terminem wygaśnięcia starej – nowa umowa na czas nieokreślony zaczyna obowiązywać następnego dnia po terminie, w którym poprzednia miałaby zostać rozwiązana.

Kiedy umowa przechodzi na czas nieokreślony?

Jeżeli pracownik zatrudniony został na dłużej niż 33 miesiące bądź podpisał czwartą umowę z pracodawcą, uznaje się, że umowa przechodzi na czas nieokreślony po zakończeniu 33 miesięcy trwania bądź z momentem początku obowiązywania czwartej umowy między stronami.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Mimo że umowa na czas określony wygasa zazwyczaj po upływie danego czasu, przedwczesne jej rozwiązanie zagwarantowane jest przez prawo. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest taki sam, jak umowy na czas nieokreślony i zależy od stażu pracy.

– Jeżeli pracowałeś krócej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.
– Jeżeli pracowałeś przez co najmniej 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
– Jeżeli posiadasz co najmniej trzyletni zakładowy staż pracy – okres wypowiedzenia  to 3 miesiące.

Kiedy nie stosuje się tych zasad?

Zasady rozwiązania umowy o pracę na czas określony nie mają zastosowania jeśli:

– umowę zawarto w celu zastąpienia pracownika w trakcie jego nieobecności w pracy;
– umowa dotyczy pracy dorywczej lub sezonowej;
– umowa dotyczy pracy przez okres kadencji;
– pracodawca wskaże przyczyny leżące po jego stronie.

Jak rozwiązać umowę o pracę na czas określony?

Umowę zawartą na czas określony można rozwiązać, za pomocą wypowiedzenia. Odpowiednio sformułowane wypowiedzenie umowy sprawia, że pracownik przechodzi na ustawowy okres wypowiedzenia, z którego końcem umowę uznaje się za rozwiązaną. Poza wypowiedzeniem umowy, można zdecydować się również na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, co jest niejako ofertą do rozpatrzenia, zazwyczaj dla pracodawcy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *