Kiedy można pozbawić kogoś władzy rodzicielskiej?

Opublikowane przez admin w dniu

Konflikty w rodzinie należą do problematycznych sytuacji, zwłaszcza w czasie rozwodu, lub kiedy rodzice nie wypełniają we właściwy sposób swoich obowiązków odnośnie opieki nad dziećmi. W określonych przypadkach można wnioskować o ograniczenie lub całkowite pozbawienie praw rodzicielskich. Taka decyzja powinna być jednak dogłębnie przemyślana i odpowiednio umotywowana, ponieważ kontakt z obojgiem rodziców jest ważny dla rozwoju każdego dziecka.

Pozbawianie władzy rodzicielskiej

Ten radykalny krok podejmuje się wówczas, gdy w jakiś sposób dobro dziecka jest zagrożone poprzez działania lub zaniechania rodzica. Jest to najwyższy wymiar ingerencji w prawa rodzicielskie i dlatego sprawy tego rodzaju są bardzo delikatne. Sąd w każdym przypadku musi zbadać, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do odebrania władzy rodzicielskiej, czy może na początek wystarczy ograniczenie jej w pewnym stopniu.

Kiedy można stracić prawa rodzicielskiej?

Choć dla niektórych jest do absurdalne, pozbawianie władzy rodzicielskiej ma na celu dobro dziecka. W określonych przypadkach bowiem rodzice mogą negatywnie oddziaływać na swoich zstępnych i w ten sposób uniemożliwiać im prawidłowy rozwój. Sąd może odebrać prawa rodzicielskie wówczas, gdy rodzic zaniedbuje dziecko, albo nadużywa swojej władzy. Może to również nastąpić wtedy, kiedy wykonywanie obowiązków związanych z władzą rodzicielską nie jest możliwe z przyczyn zewnętrznych lub losowych. Sąd może całkowicie pozbawić praw, albo je ograniczyć – szczegółowe postanowienia zależą od konkretnego orzeczenia. W przypadku, gdy zaistnieją uzasadnione okoliczności, sąd może również przywrócić władzę rodzicielską.

Kto może wnioskować o odebranie władzy rodzicielskiej?

Pozbawianie władzy rodzicielskiej może dotyczyć zarówno jednego z rodziców, jak i obojga – w każdym przypadku zależy to od sytuacji. Często w czasie rozwodu, jedna ze stron wnioskuje o odebranie praw rodzicielskich drugiej. To jednak nie jest jedyny możliwy scenariusz. Tego rodzaju wniosek można złożyć nie tylko w czasie rozwodu, a drugi rodzic nie jest jedynym uprawnionym w tej sprawie. Podobne działania może bowiem podjąć chociażby kurator, czy policja. Rozpatrując wniosek, dla sądu najważniejsze jest dobro dziecka i umożliwienie mu prawidłowego rozwoju.

Często odebranie praw rodzicielskich jest umotywowane zemstą przy rozwodzie. Powinniśmy jednak pamiętać, że tego rodzaju sprawa wymaga odpowiedzialności i kierowaniem się obiektywnie istotnymi przesłankami, a nie osobistymi animozjami.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.