Nabycie nieruchomości na własność przez zasiedzenie.

Opublikowane przez admin w dniu

Zasiedzenie najprościej można określić jako zajmowanie nieruchomości w taki sposób, jakby było się jej właścicielem (tzn. dbanie o nią, płacenie odpowiednich rachunków i podatków, użytkowanie jej) przez okres co najmniej dwudziestu lat.

Różnica między zasiedzeniem w dobrej i w złej wierze.

Nieruchomość można przejąć na własność przez zasiedzenie w dobrej lub w złej wierze.

W przypadku zasiedzenia w złej wierze, zajmujący nieruchomość wie, że ta należy do konkretnej osoby i mimo to użytkuje ją jakby był właścicielem. W takim przypadku jednak okres użytkowania powinien wynosić minimum trzydzieści lat.

zasiedzeniem w dobrej wierze będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy osoba użytkująca nieruchomość nie wie, że ta należy do konkretnej osoby. W takim natomiast przypadku przejęcie zajmowanej nieruchomości na własność jest możliwe po upływie dwudziestu lat użytkowania.

Orzekanie o zasiedzeniu nieruchomości.

Prawne nabycie nieruchomości przez zasiedzenie musi odbyć się za pośrednictwem sądu. Osoba użytkująca daną nieruchomość musi w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości złożyć „wniosek o nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie„. Sam wniosek to nie wszystko. Aby móc spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia sprawy, do wniosku należy przynajmniej dołączyć:

  • potwierdzenia wpłat podatku od nieruchomości;
  • wypis z rejestru gruntów nieruchomości;
  • wyrys mapy nieruchomości;
  • zaświadczenie starosty o braku roszczeń reprywatyzacyjnych od nieruchomości.

Sąd przyjmując wniosek o zasiedzenie ogłasza w piśmie poczytnym w całym kraju oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o toczącym się postępowaniu. Działanie takie ma na celu odnalezienie ewentualnych prawowitych właścicieli danej nieruchomości. Okres oczekiwania na ewentualne zgłoszenie się osób posiadających prawo do nieruchomości lub mających prawo ubiegać się o otrzymanie jej na własność to trzy miesiące. Termin ten jest określony w Artykule 610.§1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jeśli w tym terminie nie zgłosi się nikt z prawowitych właścicieli, lub osoba zgłaszająca się nie wykaże w żaden sposób, że ma prawo do danej nieruchomości, sąd stwierdzi zasiedzenie.

Koszty uznania własności przez zasiedzenie.

Starający się o przyznanie nieruchomości przez zasiedzenie zobowiązany jest do opłaty za wpis sądowy do wniosku o nabycie nieruchomości w wysokości 2000 zł. Opłata ta jest stała i określona w Ustawie z Dnia 28 lipca 2005 roku o Kosztach Sądowych w Sprawach Cywilnych.

Dodatkowo w chwili, gdy sąd uzna nabycie nieruchomości przez zasiedzenie, nabywca zobowiązany jest opłacić podatek od darowizny, który wynosi 7 % wartości nieruchomości.

 

 

Kategorie: Prawo

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *