Obowiązek zgłoszenia darowizny

Opublikowane przez admin w dniu

Zgłoszenie darowizny – ogólne informacje

   Kiedy stajemy się osobą obdarowaną, oprócz praw związanych z nabyciem przedmiotu darowizny, mamy także pewne obowiązki, których nie należy ignorować. Umowa darowizny umożliwia dokonywanie dobrowolnego przekazania określonego w umowie majątku bez pobierania przez darczyńcę od obdarowanego żadnego ekwiwalentu. W tematyce związanej z umową darowizny, spotykamy się z pojęciem „zgłoszenia darowizny”, które stanowi pewnego rodzaju obowiązek po stronie osoby, która nabywa prawa do przedmiotu darowizny.

Darowizna w najbliższej rodzinie

   Obowiązek zgłoszenia darowizny dotyczy tylko osób należących do najbliższej rodziny (tzw. grupa 0), chcących skorzystać z zupełnego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Innymi słowy, jeśli umowa darowizny została zawarta w kręgu rodziny, a my jesteśmy stroną obdarowaną naszym wyłącznym warunkiem jest złożenie określonego zawiadomienia do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Przepisy prawne do członków najbliższej rodziny zaliczają: małżonka (obecnego, nie byłych), zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych (np. matka, ojciec, dziadkowie),rodzeństwo, pasierba, ojczyma i macochę. 

Zgłoszenie darowizny – termin i forma

   Obowiązek zgłoszenia darowizny, który został nam przyznany w chwili jej przyjęcia, został obwarowany konkretnym, przewidzianym w prawie terminem. Wynosi on 6 miesięcy i zdecydowanie w naszym własnym interesie leży to, aby go dopilnować. Jesteśmy zwolnieni od tego obowiązku, w sytuacji, gdy umowa darowizny była zawierana przed notariuszem. Wówczas to on, jako płatnik podatku od spadków i darowizn, dokonuje zgłoszenia do urzędu skarbowego. W przypadku, gdy nie sporządzany był akt notarialny, zgłoszenie darowizny to już nasza „działka”. Adresatem będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego, w którego obszarze działania znajduje się nasze miejsce zamieszkania, jako osoby obdarowanej. Nie istnieje żaden limit kwotowy dla darowizny zwolnionej z podatku oraz żadnych warunków dotyczących używania bądź zbycia darowizny.

Zgłoszenie darowizny, oprócz określonego terminu, ma przewidzianą także konkretną formę. Zgłoszenie ma być pisemne, przy pomocy formularza SD-Z2, który można pobrać ze strony internetowej lub ewentualnie uzyskać w urzędzie skarbowym. O tym, że nie warto bagatelizować zgłoszenia darowizny lub znacząco zwlekać, świadczą konsekwencje jej niezgłoszenia. Niewypełniony obowiązek zgłoszenia darowizny skutkuje tym, że po upływie wspomnianych 6 miesięcy, jakoby tracimy prawo do zwolnienia od podatku i darowizna staje się opodatkowana opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że darowizna powoduje konieczność złożenia odpowiedniej deklaracji i zapłaty należnego podatku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *