Umowa na czas nieokreślony – gwarancja stabilności zatrudnienia i przywilejów pracowniczych

Opublikowane przez admin w dniu

Umowa na czas nieokreślony – dlaczego warto ją podpisać?

Umowa na czas nieokreślony to gwarancja stabilności zatrudnienia i szeregu przywilejów pracowniczych. W dzisiejszych czasach przede wszystkim walczą o nią przedstawiciele młodych dorosłych, dzięki niej bowiem mogą oni uzyskać zdolnośćkredytową, zarówno w przypadku kredytów inwestycyjnych, jak i kredytów konsumpcyjnych Poza zdolnością kredytową i prawem do płatnego urlopu oraz odpłatnych zwolnień lekarskich zazwyczaj pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony mogą także korzystać z szeregu innych świadczeń socjalnych, w tym dodatkowych pakietów opieki zdrowotnej dla siebie i rodziny oraz kart benefitowych uprawniających na przykład do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Kiedy przysługuje pracownikowi umowa o pracę?

W tradycyjnych systemach zatrudniania w Polsce, umowa o pracę na czas nieokreślony jest trzecią umową zawieraną pomiędzy pracodawcą i pracownikiem zgodnie z literą prawa w polskim Kodeksie Pracy. Maksymalny czas trwania umowy na okres próbnyto trzy miesiące, choć zawarcie jej nie jest konieczne. Umowa na czas określony może być podpisana na maksymalnie 33 miesiące. Po tym okresie musi już nastąpić podpisanie umowy na czas nieokreślony. Wraz z podpisaniem tej formy umowy o pracę, pracownik nabywa szeregu przywilejów, w tym możliwość uzyskania wypowiedzenia przed planowanym jego zwolnieniem przez pracodawcę.

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony. Warunki konieczne do zaistnienia tej procedury 

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony może nastąpić w trzech formach. Pierwsza forma to wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, kiedy to pracodawca i pracownik dochodzą do kompromisu i ugody. Drugą jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, które nastąpić może zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Trzecia forma to rozwiązanie umowy na czas nieokreślony bez wypowiedzenia przez pracodawcę następujące jako tryb tak zwanego zwolnienia dyscyplinarnego. Polski Kodeks Pracy chroni pracownika nakładając na pracodawcę ograniczenia wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Po pierwsze: pracodawca musi zawiadomić na piśmie zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony podając przyczynę adekwatną dla przypadku konkretnego pracownika. Po drugie: konieczne jest podanie uzasadnienia takiej decyzji zwalnianemu pracownikowi. W przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia to dwa tygodnia. Jeśli okres zatrudnienia trwał 6 miesięcy i więcej, jest to 1 miesiąc, zaś w przypadku zatrudnienia co najmniej 3 lat, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Kategorie: Prawo Pracy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.