Charakterystyka rozwodu bez orzekania o winie

Opublikowane przez admin w dniu

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Kiedy decydujemy się na rozwód, często jesteśmy w konflikcie ze współmałżonkiem. To sprawia, że nieraz chcemy udowodnić jego winę przed sądem – takie rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści, jednakże jednocześnie sprawia, że cała procedura może znacząco się przedłużyć. Inna sytuacja jest wówczas, gdy nie zamierzamy licytować się na przewinienia. Czasem małżeństwo zwyczajnie traci sens, ale nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Sprawy, w których wnioskujemy o rozwód bez orzekania o winie, najczęściej trwają krócej. Takie rozwiązanie sprawdza się wtedy, kiedy nie chcemy generować niepotrzebnego konfliktu i jesteśmy świadomi, że uczucie w związku zwyczajnie wygasło.

Kiedy możliwy jest rozwód bez orzekania o winie?

Istnieje jeden warunek, który musi zostać spełniony, aby sąd nie był zobowiązany do dogłębnego zbadania sprawy i podjęcia decyzji o ewentualnej winie. Obie strony muszą dążyć do właśnie takiego rozstrzygnięcia. Należy zatem złożyć odpowiedni wniosek. W przeciwnym wypadku sąd jest zobligowany do tego, aby przyjrzeć się dokładnie wszystkim towarzyszącym okolicznościom rozwodu i na tej podstawie określić, kto ponosi winę i czy w ogóle któraś ze stron jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa – może również zawyrokować, że nikt nie pozostaje bez winy.

Brak winy a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie ma określone konsekwencje odnośnie alimentów na rzecz małżonka. W takim przypadku tego rodzaju świadczenia są bowiem mocno ograniczone. Wnioskowanie o alimenty będzie wówczas możliwe jedynie w sytuacji, kiedy małżonek znajdzie się w stanie niedostatku. Przez ten termin rozumie się określoną kondycję finansową, która nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z egzystencją. Ponadto, obowiązek alimentacyjny w przypadku rozwodu bez orzekania o winie trwa jedynie do pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że wsparcia finansowego można domagać się maksymalnie przez okres pięciu lat – jeśli wstąpimy w tym czasie w nowy związek małżeński, nie będziemy uprawnieni do świadczenia, ponieważ obowiązek alimentacyjny wygaśnie.

Rozwód bez orzekania o winie jest krótszą i – wbrew pozorom – mniej ryzykowną opcją. Jeśli zdecydujemy się na udowadnianie winy małżonka, możemy być pewni, że on również podejmie walkę w tym zakresie. Jeżeli natomiast sąd uzna obie strony za winne, nasza sytuacja nie będzie już tak korzystna. Wówczas alimenty wciąż warunkuje niedostatek, ale nie występuje wspomniane wcześniej ograniczenie czasowe. Warto zatem dokładnie przemyśleć swoją strategię.

zobacz też https://pewny-prawnik.pl/blog/30/rozwod-bez-orzekania-o-winie


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.