Ewidencja czasu pracy, a lista obecności pracowników

Opublikowane przez admin w dniu

 Lista obecności pracowników

Jednym z dokumentów kadrowych jest lista obecności. Zawierać ona powinna między innymi: nazwę zakładu pracy, okres pracy, podpis kierownika prac podpisy pracowników w każdym dniu ich obecności w pracy.

Powołując się na Kodeks Pracy art. 149 na każdym z pracodawców — nieważne ile osób zatrudnia — ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Jest to potrzebne w celu odpowiedniego ustalenia wynagrodzenia, a także innych świadczeń przysługujących dla pracowników ze stosunku pracy. Jednak Kodeks Pracy ogólnie nie narzuca sposobu potwierdzania obecności w pracy przez pracodawcę.

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy prowadzona jest na kartach czasu pracy i służy do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń, które przysługują pracownikom — podobnie jak lista obecności. Dodatkowo prowadzenie ewidencji czasu pracy jest konieczne do kontroli ze strony PIP. Tak więc każdy pracodawca mus przedstawić taką kartę podczas kontroli inspektorowi PIP — Państwowej Inspekcji Pracy.

Najważniejsze informacje, jakie musi zawierać karta ewidencji czasu pracy, są:

  • Informacje na temat pracy w poszczególnych dobach (włącznie z niedzielami i świętami, a także w dni wolne od pracy, pory nocne oraz nadgodziny)
  • Informacje urlopowe
  • Informacje zwolnieniowe od pracy
  • Informacje usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione nieobecnościach w pracy

Lista obecności nigdy nie zastępowała karty ewidencji czasu pracy 

Bardzo często pracodawcy przechowują listy obecności wszystkich pracowników w pracy, w celu prowadzenia kart ewidencji czasu pracy. Jednak zabieg ten niestety jest niewystarczający, ponieważ konieczne jest prowadzenie kart ewidencji czasu pracy — wynika to z tego, że listy obecności są zbyt ograniczone. Listy obecności nie zawierają wszystkich potrzebnych informacji, które są niezbędne do ewidencji czasu pracy. Zazwyczaj jest tak, że listy obecności składają się z podpisów pracowników oraz ze wskazaniem konkretnego dnia pracy. Wówczas pracownicy podpisują je zwykle lub w momencie przychodzenia do zakładu pracy bądź też wychodzenia z niego. Natomiast brakuje w nich informacji o konkretnych godzinach pracy w ciągu dnia pracowników. Dodatkowo listy obecności nie zawierają żadnych informacji o tak zwanych godzinach nadliczonych.

Tak więc, podsumowując lista obecności nie może zastąpić karty ewidencyjnej czasu pracy, ponieważ nie jest z nią tożsama, a w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy ewidencjonowanie czasu pracy tylko na jej podstawie może zostać zakwestionowane.

zobacz też: https://pewny-prawnik.pl/blog/141/ewidencja-czasu-pracy-a-lista-obecnosci-pracownikow

 

Kategorie: Prawo Pracy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.