Dobry notariusz – czyli jaki

Opublikowane przez admin w dniu

Każdy notariusz musi być prawnikiem, i to dobrym prawnikiem, zwłaszcza dlatego, że zawód prawnika należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Znaczenie tej profesji podkreśla fakt, że notariusza powołuje na jego stanowisko minister sprawiedliwości a jego pracę reguluje ustawa. Ponieważ zawód ten jest niezbędny od setek lat cały czas funkcjonują zamiennie staropolskie terminy dla tej profesji, czyli rejent lub sędzia. Spotkamy się z tymi nazwami w komediach Fredry czy tłumaczeniach Gogola.

Do czego potrzebny jest notariusz?

Notariusz Gliwice przygotowuje akty notarialne oraz wykonuje inne czynności notarialne. Podpis notariusza na dokumencie, poświadczeniu a nawet kopii sankcjonuje ten dokument i nadaje mu pełnej wiarygodności w świetle prawa. Do czynności wykonywanych przez notariusza zalicza się:

  • przygotowanie i doręczanie poświadczeń
  • przygotowanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • przygotowanie wypisów, wyciągów oraz odpisów dokumentów poświadczanych notarialnie
  • przyjmowanie dokumentów, papierów wartościowych czy pieniędzy na przechowanie

 

Dobry notariusz – czyli jaki?

Zawód notariusza, jak każdy inny wymaga określonych predyspozycji. Można nawet pokusić się o wyodrębnienie cech, zdolności i umiejętności, których posiadanie sprawia, że danego notariusza nazywa się dobrym. Przede wszystkim notariusz musi być dobrze przygotowany do zawodu od strony teoretycznej. Poza tym powinien mieć rozwinięte poczucie odpowiedzialności i rzetelności w stosunku do prowadzonych przez siebie spraw, aż do stopnia perfekcjonizmu. Powinien być komunikatywny oraz odznaczać się empatią.

 

Zestaw podstawowych cech notariusza odróżnia go choćby od zawodu komornika. Gdzie komornik Gliwice powinien przede wszystkim wyróżniać się silną psychiką. Ważną cechą jest zrównoważenie emocjonalne, opanowanie w każdej sytuacji i umiejętność zachowania spokoju w sytuacjach najtrudniejszych. Nie każdy może wykonywać ten zawód, chociaż jako funkcjonariusz publiczny ma za sobą prawo i decyzje sądów, niezbędna jest odpowiednia konstrukcja psychiczna.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *