Odwołanie od decyzji ZUS przy pomocy prawnika

Opublikowane przez admin w dniu

Pomoc prawna jest bardzo szerokim pojęciem, ponieważ ubiegać można się o nią w różnych sytuacjach życiowych. Przyda się też wtedy, gdy z ZUS-u otrzyma się odmowną decyzję w ważnej dla siebie sprawie, np. przyznania renty. Otrzymując odmowę z ZUS-u nie oznacza to, że nie ma się już żadnego manewru, można się zawsze od takiej decyzji odwołać. Kancelaria prawna Częstochowa z pewnością będzie wiedziała, jakie kroki prawne należy podjąć, aby odwołanie okazało się skuteczne.

Złożenie odwołania w odpowiednim terminie

Kluczową sprawą jest złożenie odwołania w odpowiednim terminie, należy czuwać więc nad wyznaczonym terminem, aby go nie przekroczyć. Zainteresowani mają dokładnie jeden miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS-u. Poza tym trzeba wiedzieć, gdzie udać się ze swoim odwołaniem. Należy zrobić to w Sądzie Pracy. Oczywiście powinien znajdować się on w regionie zainteresowanego. Ważną informacją dla składających odwołanie będzie to, iż należy je złożyć na piśmie. W innej formie nie zostanie ono rozpatrzone. W Sądzie Pracy nie zostanie pobrana żadna opłata za złożenie odwołania od odmownej decyzji ZUS-u, dlatego też nie warto się przed tym wzbraniać, bo można na tym dużo zyskać.

W jakich sytuacjach można odwołać się od decyzji ZUS?

Istnieje wiele spornych sytuacji, kiedy klienci mogą odwołać się od niekorzystnej dla siebie decyzji. Związane jest to np. z odmową przyznania:

  • rent,
  • zasiłków opiekuńczych,
  • świadczeń rehabilitacyjnych,
  • zasiłków wyrównawczych i chorobowych,
  • zasiłków macierzyńskich i pogrzebowych,
  • odszkodowań za wypadki w pracy.

Takich spraw może być dużo więcej, dlatego warto najpierw udać się do kancelarii prawnej, aby dowiedzieć się czy w danej sprawie można złożyć odwołanie, czy też nie ma to większego sensu. Wraz z prawnikiem na pewno stworzy się odpowiednie pismo, zostanie ono złożone w wyznaczonym terminie w odpowiednim organie i będzie można oczekiwać na rozpatrzenie złożonego pisma. Współpracując z kancelarią prawną ma się więc większe szanse na pozytywne zakończenie spornej sprawy. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.