Prawo spadkowe – wszystko, co musisz wiedzieć

Opublikowane przez admin w dniu

Testament to dokument sporządzany przez spadkodawcę, jako dodatkowy sposób określenia praw i obowiązków spadkobierców. Określają je również przepisy prawa spadkowego. Warto zapoznać się z tym zagadnieniem, zwłaszcza jeśli chodzi o dziedziczenie nieruchomości, długi spadkowe, zachowek i odrzucenie spadku. Istnieją także przepisy chroniące uprawnionych spadkobierców przed pominięciem.

Prawo spadkowe Gdańsk – prawa i obowiązki

Interesuje Cię prawo spadkowe Gdańsk? Zapoznaj się z tym poradnikiem. Dziedziczenie odbywa się na zasadach prawa spadkowego oraz na podstawie testamentu. Testament zwykły sporządzany jest własnoręcznie (testament holograficzny), notarialnie lub urzędowo. Testamenty notarialne i urzędowe opracowane są w sposób, który zabezpiecza ostatnią wolę spadkodawcy przed obaleniem lub zmianą. Jeżeli testament z pewnych względów nie może zostać sporządzony w zgodzie z jedną z powyższych metod, powstaje testament szczególny. Są to na przykład testamenty podróżne i testamenty ustne. 

W testamencie wymienieni są spadkobiercy i zapisobiercy. Spadkobiercy dziedziczą określone dobra, a także prawa i obowiązki. Obowiązkiem spadkobiercy jest między innymi wydanie zapisów zapisobiercom. Są to długi spadkowe, którymi należy rozporządzać. Ponadto nie zawsze zostaje wykonany testament. Często zamiast tego dokument sporządzony jest zapis. W takim wypadku spadkobiercy określani są przez przepisy prawa spadkowego, a następnie następuje wydanie zapisów. Jakie jeszcze zobowiązania ciążą na spadkobiercach? Są to rozliczenia, transakcje, koszty pogrzebu oraz koszty ewentualnego zachowku. Z tego względu, niejednokrotnie wybór pada na odrzucenie spadku. Warto jednak pamiętać, że w takim wypadku spadek jest dziedziczony przez dzieci lub pozostałych spadkobierców.

Postanowienie stwierdzenia nabycia spadku – adwokat Gdańsk

Adwokat Gdańsk – w przypadku wystąpienia nieścisłości i problemów, koniecznie skontaktuj się z adwokatem. Po otrzymaniu spadku, w niektórych sytuacjach należy podjąć konkretne kroki. Możliwe jest odrzucenie spadku lub postanowienie stwierdzenia nabycia spadku. Warto zaznaczyć, że zarówno postanowienie stwierdzenia nabycia spadku jak też podział spadku to kwestie fakultatywne. Podział nie musi odbywać się na drodze sądowej – droga umowna jest wystarczająca. Z kolei postanowienie stwierdzenia nabycia spadku to dodatkowe potwierdzenie praw do spadku. Jest przydatne na przykład w sytuacji, gdy spadkiem jest nieruchomość. Prawo spadkowe Gdańsk – w przypadku odziedziczenia nieruchomości, warto zapoznać się z wymogami. Aby wykonać wpis do ksiąg wieczystych, należy przedstawić wspomniany dokument. Wnioskowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest możliwe po 6 miesiącach od dnia śmierci spadkodawcy lub w przypadku, gdy wszyscy pozostali spadkobiercy przyjęli bądź odrzucili spadek. 

Zachowek – forma prawnej ochrony. Prawo spadkowe Gdańsk

Kiedy spadek prawnie się należy, a osoba uprawniona nie została wymieniona w testamencie – rozwiązaniem jest pozew o zapłatę zachowku. Osoby poszkodowane to najczęściej najbliższa rodzina zmarłego. Zapłata jest obowiązkiem spadkobierców. Zachowek to często skomplikowana kwestia sporna, rozwiązywana na drodze sądowej. W ciągu 5 lat od dnia śmierci spadkodawcy, osoby pominięte mają prawo do wnioskowania o zapłatę. W takich sytuacjach, naprawdę warto skontaktować się ze specjalistą. Adwokat Gdańsk – prawo spadkowe wymaga podejścia profesjonalnego. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *