Jak wygląda dziedziczenie

Opublikowane przez admin w dniu

    Spadek to określone prawa i obowiązki, przechodzące na spadkobierców w momencie śmierci spadkodawcy. Otrzymując spadek, przyjmujemy nie tylko dobra materialne w formie ruchomości, nieruchomości i pieniędzy, ale także zobowiązania zmarłego, takie jak różnego rodzaju kredyty czy długi.

Spadek – zasady dziedziczenia

     W momencie śmierci spadkodawcy, istnieją z góry określone zasady, normujące przebieg dziedziczenia. W pierwszej kolejności prawo do spadku posiada małżonek zmarłego, następnie jego dzieci i wnuki, rodzice i rodzeństwo. Osoba powołana może spadek przyjąć lub odrzucić. Decydując się na przyjęcie, można wybrać drogę prostą – z pełną odpowiedzialnością za ewentualne długi zmarłego, lub przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – wtedy odpowiedzialność za ewentualne długi sięga tylko do wysokości odziedziczonego majątku.

     Decyzję należy podjąć w ciągu 6 miesięcy od momentu przyjęcia do wiadomości informacji o powołaniu do dziedziczenia – dla pierwszej osoby powołanej będzie to zazwyczaj data śmierci spadkodawcy, dla kolejnych – data odrzucenia spadku przez poprzednią osobę powołaną. Jeżeli nie złożymy stosownego oświadczenia przed sądem bądź notariuszem, zgodnie z przepisami prawa dojdzie do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

     W sytuacji, gdy chcemy odrzucić spadek za nasze niepełnoletnie dzieci, konieczne jest uzyskanie od sądu rodzinnego zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego.

Stwierdzenie nabycia spadku

     Formalne potwierdzenie nabycia praw do spadku leży w interesie spadkobiercy; jest niezbędne, by mógł on rozporządzać odziedziczonym majątkiem. Powołanie do otrzymania spadku wynika ze stosownej ustawy bądź testamentu, pozostawionego przez zmarłego. Testament może zostać spisany osobiście przez osobę zmarłą, lub za pośrednictwem notariusza.

     W przypadku posiadania testamentu notarialnego, można podpisać akt poświadczenia dziedziczenia bezpośrednio u notariusza – jest to droga znacznie szybsza i prostsza, niż stwierdzenia nabycia spadku drogą sądową.

     Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, lub istnieją w tej sprawie kwestie sporne, należy złożyć w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd, przeprowadzając stosowne badania i wzywając ewentualnych spadkobierców, po dokonaniu rozpoznania stwierdzi nabycie spadku, odpowiednio dzieląc udziały pomiędzy wszystkie osoby dziedziczące.

Więcej na temat spadków przeczytasz na stronie https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/

Zachowek

     W polskim prawie przewidziano instytucję zachowku, mającą chronić osoby pominięte w testamencie. Pokrzywdzony spadkobierca, który nie otrzymał żadnego majątku od zmarłego, może domagać się od osób uwzględnionych w testamencie, wypłaty stosownego zachowku. Przysługuje on małżonkowi, dzieciom i wnukom, oraz rodzicom spadkodawcy, którzy dziedziczyliby z ustawy. Jego wysokość zależy od treści testamentu, ewentualnych darowizn dokonanych za życia zmarłego, oraz liczby osób domagających się zachowku.

     Sąd, badając zasadność wniosku o wypłatę takiego zadośćuczynienia i biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, oblicza stosowną wysokość zachowku i zobowiązuje spadkobierców do jego niezwłocznej wypłaty.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *