Stwierdzenie zasiedzenia – czym jest i jak je uzyskać?

Opublikowane przez admin w dniu

Bywają sytuacje, że mieszkamy przez wiele lat na danej posesji czy w danym domu, ale tak naprawdę nie jesteśmy ich właścicielem. Wtedy można mówić o zjawisku zasiedzenia, który chroni takie osoby przed nagłym wyrzuceniem z takiego terenu przez danego właściciela po upływie kilkunastu lat. Kiedy i w jaki sposób przebiega proces zasiedzenia? Zapraszamy do lektury artykułu.

Opisywane pojęcie należy do jednej z instytucji dawności, czyli zbioru instytucji prawa cywilnego odnoszących się do utraty bądź osłabienia danej własności lub roszczeń do danych dóbr. Wbrew pozorom istnieje ona w polskich prawach od czasów Kazimierza Wielkiego i już wtedy miała duże znaczenie dla ciągnących się wiele lat sytuacji dotyczących głównie gruntów. Statut warcki, czyli znany i ważny dla historii dokument wprost określał, że aby stwierdzić zasiedzenie, musi minąć 30 lat od zamieszkania na danym terenie, wcale nie należącym do tej osoby.

Czego dotyczy zasiedzenie?

Przedmiotem zasiedzenia może stać się własność nieruchomości, ustanowione użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa, a także własność rzeczy ruchomej (jedynie w dobrej wierze, znaczenie tego pojęcia wytłumaczymy w dalszej części artykułu). Względem służebności gruntowej, ważne jest, aby była ona użytkowana przez czas, który jest niezbędny do uznania zasiedzenia. Tego typu wyjątków jest naprawdę dużo, a pomocny w poznaniu prawnych szczegółów będzie Krzysztof Śpiewak. Adwokat Debrzno posiada bogaty zakres usług i rozbudowaną wiedzę, również z tematyki prawa cywilnego.

Obecnie przepisy dotyczące zasiedzenia wyglądają nieco inaczej, jednak sama podstawa pozostała w podobnym kształcie. Zmieniły się jednak przesłanki względem czasu i całej instytucji zasiedzenia. Jeśli w danej sytuacji minie 20 lat, wtedy dany teren może zostać przejęty, jednak warunkiem jest zasiedzenie go dobrej wierze. Nie ma ścisłej definicji tzw. „dobrej wiary”. Zazwyczaj jest to zakupienie gruntu czy nieruchomości od osoby, która nie była prawnie właścicielem tego miejsca lub pojawiły się problemy z aktem notarialnym, gdzie przeniesienie aktu własności nie przebiegło w pełni pomyślnie.

Zasiedzenie nie zawsze pod kontrolą

Istnieje także zasiedzenie w złej wierze, polegające na bezprawnym wtargnięciu na daną posesję i przejęcie jej na podobnych zasadach. Zmienia się jednak czas, jaki potrzeba, aby uzyskać stwierdzenie zasiedzenia. Wynosi on 30 lat, czyli aż 10 lat dłużej. Jednak pomimo tego typu ograniczeń zdarzają się sytuacje, gdzie nadal tego typu grunty, czasem wraz z domami są przejmowane. Pojawiają się nawet sytuacje wręcz medialne, a stroną, która traci grunty na rzecz zasiedzenia jest Skarb Państwa. Dlatego nie można lekceważyć tego przepisu i znać odpowiednio wszelkie szczegóły dotyczące tego typu działań.

Aby uzyskać stwierdzenie zasiedzenia, musi minąć odpowiedni czas, tożsamy dla danej sytuacji. Jeśli zbliża się okres upływu 20 lub 30 lat, należy złożyć wniosek, w którym należy dostarczyć oznaczenie nieruchomości, wskazać osoby zainteresowane tą sprawą oraz dołączyć odpis księgi wieczystej, jeśli istnieje taka możliwość. Sąd rozpatrujący sprawę stwierdzi, czy przesłanki względem spełnienia warunków zasiedzenia zostały spełnione. Tego typu sprawy zależą od naprawdę wielu czynników, więc warto odpowiednio się przygotować, szczególnie na potencjalne rozprawy i walkę o daną nieruchomość lub grunt.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.