Testament a zachowek

Opublikowane przez admin w dniu

Czym jest zachowek?

Zachowek to ochrona. Ochrona w zakresie pominięcia w powołaniu dla spadku, gwarantowana osobom najbliższym spadkodawcy, która normalnie powołana byłaby z mocy ustawy. Zachowek dochodzi do głosu, gdy spadkobierca sporządził testament i pominął całkowicie najbliższych lub przekazał majątek na rzecz jednej osoby. O zachowek można się ubiegać również, gdy spadkodawca przed śmiercią rozporządził swoim majątkiem poprzez dokonanie darowizn czy zapisów tak, że poszkodował majątkowo krąg najbliższych.

Dochodzenie swoich praw

Będąc osobą najbliższą i mając wątpliwości co do tego czy i jak dochodzić swoich praw z tytułu zachowku, warto udać się do specjalisty. Kancelaria prawna BOLD podpowie jaką drogę wybrać, doda odwagi i, w razie takiej decyzji, poprowadzi sprawę w imieniu uprawnionego. Jest to o tyle istotne, że praw do zachowku można dochodzić w dwojaki sposób. Pierwszy, pozasądowy, w drodze ugody pozasądowej i drugi, w przypadku braku możliwości ugodowego załatwienia sprawy, poprzez wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę zachowku. Delikatność i szczególny sposób skomplikowania sprawy wynika z faktu, że sprawa o zachowek dotyka materii jaką są relacje rodzinne i kwestie finansowe. Połączenie tych dwóch kwestii niejednokrotnie prowadzi do konfliktów, w związku z czym adwokat BOLD pozwoli nie tylko na uspokojenie emocji, ale swoim świeżym spojrzeniem i bezstronnością, doprowadzi sprawę do sukcesu. Pomoc prawna w tym zakresie obejmie również kwestie ustalenia wysokości zachowku.

Ustalenie wysokości zachowku

Czynności ustalenia wysokości zachowku należy do stosunkowo skomplikowanych. Obejmuje bowiem ustalenie ułamkowego udziału w wartości spadku przysługującemu uprawnionemu oraz konieczność obliczenia czystej wartości spadku na którą składa się kilak czynników o których trzeba pamiętać dokonując odpowiednich wyliczeń.

Procentowy udział w masie spadkowej

Procentowy udział w masie spadkowej jest ważnym czynnikiem do ustalenia wartości zachowku. Udział ten jest zróżnicowany w zależności od faktycznej sytuacji osoby uprawnionej do dziedziczenia z tytułu ustawy. Co do zasady wysokość zachowku jest równa połowie wartości udziału spadkowego która przypadałaby osobie uprawnionej w razie powołania jej do spadku z ustawy. Jeżeli masz wątpliwości sprawdź artykuł na stronie adwokatów https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Wyjątek

Ustawodawca, określając wysokość udziału spadkowego, przewidział wyjątek dla uprawnionych, którzy są trwale niezdolni do pracy, lub sprawa dotyczy osób małoletnich. W tym wypadku wysokość zachowku jest równa dwóm trzecim wartości udziału spadkowego.

Szczegóły zachowku

Zachowek jest uprawnieniem o szczególnym charakterze, dlatego rządzi się określonymi prawami i regułami.

Forma wypłaty zachowku

W większości przypadków zachowek ma formę pieniężną. Jest to o tyle skomplikowane dla osoby faktycznego spadkobiercy, że najczęściej dotyka sytuacji, w której odziedziczył spadek w postaci niepieniężnej, tj. nieruchomości itp.

Przedawnienie

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia otwarcia spadku. Po tej dacie zobowiązany, powołując się na przedawnienie roszczenia, uwalnia się od odpowiedzialności i konieczności zapłaty.

Pozbawienie prawa do zachowku

Wbrew szerokiemu kręgowi uprawnionych do zachowku, ustawodawca przewidział krąg osób, które nie mają prawa do wystąpienia z roszczeniem. Adwokat BOLD wyjaśnia, że do tego kręgu należą podmioty uznane za niegodne dziedziczenia, wydziedziczone, małżonkowie odsunięci od dziedziczenia w związku ze złożonym pozwem rozwodowym lub o separację. Nadto krąg ten obejmuje osoby odrzucające spadek i które zrzekły się dziedziczenia.

Więcej na ten temat na stronie kancelarii: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *