Wypowiedzenie umowy o pracę

Opublikowane przez admin w dniu

     Powszechnie uważa się, że umowa o pracę jest stosunkiem pracy, w którym wypowiedzenie jest najbardziej skomplikowanym procesem. Pracownicy posiadając umowę o pracę, mogą czuć się relatywnie pewni ze względu na stabilność pracy w ramach umowy o pracę. Pomimo tego, istnieje kilka powodów, dla których istnieje możliwość wypowiedzenia nawet tej umowy. Poniżej przedstawione są wszystkie informacje na temat tego, kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, jak wygląda wtedy kwestia okresu wypowiedzenia i co robić, jeśli nie zgadzamy się z decyzją pracodawcy.

Z jakich powodów umowa o pracę może być wypowiedziana? 

     Kwestie wypowiedzenia umowy o pracę, nawet na czas nieokreślony są regulowane Kodeksem Pracy, dokładnie jego 52 artykułem. Zgodnie z prawem więc, pracodawca może wypowiedzieć nam umowę w momencie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Ciężkie naruszenie obowiązków możemy zdefiniować jako spożywanie alkoholu w pracy lub przyjście do pracy w stanie nietrzeźwym. Innym przykładem ciężkiego naruszenia obowiązków pracownika jest regularne wykonywanie innych czynności w trakcie godzin pracy lub rozpoczęcie przysługującego urlopu na żądanie jeszcze przed zgodą pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy może mieć również miejsce w przypadku, gdy pracownik w trakcie trwania umowy o pracę popełni przestępstwo. W przypadku wielu zawodów niezbędne jest uzyskanie stosownych uprawnień. Jeśli pracownik straci takie uprawnienia ze swojej winy, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę. Innym, równie powszechnym powodem, który pracodawca może wziąć pod uwagę przy wypowiadaniu umowy o pracę, jest długa, trwająca ponad 3 miesiące niezdolność do pracy wskutek przechodzonej choroby. Sytuacje związane z wypowiedzeniem umowy zawsze są trudne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Niejednokrotnie możemy mieć do czynienia z wątpliwościami co do zasadności takiej decyzji. W takich sytuacjach powinniśmy zgłosić się o pomoc do adwokata prawa pracy.

Jak kształtuje się okres wypowiedzenia przy wypowiedzeniu umowy o pracę 

     Okres wypowiedzenia jest ściśle związany z konkretnym typem umowy (umowa na czas nieokreślony lub na okres próbny). Okres, który przysługuje pracownikowi na kontynuowanie stosunku pracy, zależy również od stażu pracy u danego pracodawcy. Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeśli pracownik pozostawał w stosunku pracy z pracodawcą w okresie od  6 miesięcy do 3 lat, wtedy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Jeśli natomiast pracownik był zatrudniony dłużej niż 3 lata ,wtedy okres wypowiedzenia to aż 3 miesiące. W tym aspekcie również może dochodzić do nieporozumień z pracodawcą, dlatego można skonsultować tę kwestię z prawnikiem.

Adwokat Wrocław z pewnością pomoże nam zidentyfikować potencjalne nieścisłości w wypowiedzeniu, a także sprawić, by warunki zakończenia stosunku pracy były jak najbardziej optymalne zarówno dla pracownika, który otrzymał wypowiedzenie, jak i dla pracodawcy. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *