Likwidacja a upadłość spółki zoo. Którą procedurę wybrać?

Opublikowane przez admin w dniu

Istnieje kilka sposobów na zakończenie działalności spółki z o.o. Wspólnicy najczęściej decydują się na likwidację, bądź wszczęcie postępowania upadłościowego. Okazuje się, że wymienione procedury nie są tym samym i nie mogą być stosowane zamiennie, a ich moc sprawcza i możliwości przeprowadzenia są różne. Nie tylko adwokat potrafi wyjaśnić cechy obu zjawisk prawnych. Czym więc różni się likwidacja od upadłości spółki z o.o?

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. może być dokonana przez wspólników. To oni na drodze porozumienia decydują się, by zakończyć działalność spółki, a więc całkowicie zamknąć jej sprawy. W konsekwencji tej decyzji dochodzi do zamknięcia spraw firmy i spieniężenia jej majątku, w tym odebrania od dłużników zobowiązań. Co może być przyczyną likwidacji? Tych może być kilka. Od uchwały wspólników o rozwiązaniu interesu, poprzez stracenie koncesji przez spółkę, aż do minięcia czasu, na trwanie którego powołano firmę. Jak podaje niejedna kancelaria reprezentująca spółki zoo, przyczyną likwidacji może być także konflikt zachodzący pomiędzy wspólnikami, który w konsekwencji przeszkadza w osiągnięciu statutowego celu spółki. Wtedy także dojść może do likwidacji spółki z o.o.

Na czym polega upadłość spółki?

Terminu upadłości nie można używać zamiennie do likwidacji, o czym przestrzega każdy prawnik oraz osoby interesujące się prawem. Wynika to z trybu, w jakim można uruchomić procedurę upadłościową. Zwykle dochodzi do tego w sytuacji, gdy spółka jest zadłużona, a przez likwidację majątku jest w stanie spłacić zobowiązania wobec wierzycieli. Wspólnicy mają określony czas na poinformowanie sądu, że wystąpiły przesłanki kwalifikujące spółkę z o.o. do upadłości. To właściwy sąd podejmuje decyzje, czy firma może wszcząć upadłość. Co ważne, jeśli procedura upadłościowa zostanie przeprowadzona prawidłowo, wówczas zarząd nie będzie odpowiedzialny za zobowiązania należące do spółki z o.o.

Różnice w stosowaniu wymienionych procedur

Podstawowa różnica pomiędzy likwidacją a upadłością spółki z o.o. wynika z jej dobrowolności. Podczas gdy likwidacja daje członkom zarządu większą swobodę na całkowite zamknięcie firmy, upadłość musi zostać zgłoszona do sądu po wystąpieniu właściwych przesłanek i to sąd decydować będzie o możliwości wszczęcia upadłości. Likwidację przeprowadzają wspólnicy, a upadłość w pewnym sensie nadzoruje sąd. Co więcej, poszczególne formy zakończenia działalności spółki warto wybierać na podstawie odmiennych powodów. Upadłość będzie właściwa, gdy firma popadła w długi i nie ma perspektyw na wyjście ze złej sytuacji finansowej. Likwidacja sprawdzi się natomiast, gdy osiągnięto cel założenia spółki, upłynął czas, na który ją powołano, czy wreszcie doszło do silnego konfliktu między wspólnikami.

Pojęcia, które nie mogą być używane zamiennie

Proces likwidacji szczegółowo opisują przepisy Kodeksu spółek handlowych, z kolei upadłość reguluje Prawo upadłościowe. Już sama podstawa prawna regulująca obie kwestie, powinna dawać do myślenia, że obu pojęć nie należy używać zamiennie. W przypadku podejmowania decyzji o szczegółowym trybie zakończenia działalności spółki z o.o. przydatna będzie pomoc prawna ze strony specjalistów. Warto zasięgnąć porady i w odpowiedni sposób zakończyć działalność firmy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *