Jak przebiegają sprawy o podział majątku?

Opublikowane przez admin w dniu

Nawet w najlepszych małżeństwach może dojść do sytuacji, w której współmałżonkowie postanowią się rozwieść. Sprawa trafia do sądu, a oprócz rozwodu należy zająć się podziałem zgromadzonego majątku. W małżeństwie majątek dzieli się na ten wspólny oraz osobisty (zarówno ze strony męża, jak i żony). Zazwyczaj podziałowi podlega majątek wspólny. Niektóre sprawy z tej kategorii mogą trwać latami, a inne kończą się w ekspresowym tempie. Dużo zależy od umiejętnego dobrania adwokata oraz chęci polubownego zakończenia związku. 

Podział majątku wspólnego – jak to wygląda w praktyce?

Jeśli chodzi o podział majątku wspólnego sprawy w zdecydowanej większości przypadków nie powinny być zbyt skomplikowane. Najwięcej problemów jest oczywiście wtedy, gdy strony nie potrafią się ze sobą porozumieć (np. jedna czuje się pokrzywdzona w wyniku zdrady) lub wskazanego majątku jest bardzo dużo. 

O wspólnym majątku mówi się od momentu, kiedy zawrze się związek małżeństwa. W tym momencie nabiera to mocy prawnej (alternatywą może być podpisanie umowy majątkowej). W skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty o charakterze majątkowym, które zostały nabyte w trakcie trwania danego małżeństwa. Mogą to być m.in.: działka letniskowa, samochód czy też mieszkanie. Majątek wspólny to również:

  • środki zgromadzone na rachunkach otwartych lub funduszach emerytalnych,
  • pobierane wynagrodzenia za pracę,
  • dochody (także te pochodzące z majątku osobistego),
  • przedmioty urządzenia domowego.

Wszelkie zawiłości klientom dokładnie objaśni zatrudniony adwokat, dlatego warto dobrać go „z głową”. Należy mieć na uwadze to, że wspólne są też wszelkie kredyty.

Co można nazwać majątkiem osobistym?

Decydując się na fachowe porady prawne nie warto zapominać o zadaniu kilku kluczowych pytań, związanych m.in. z majątkiem osobistym współmałżonków. Zaliczają się do niego wszystkie przedmioty majątkowe, które nabyło się jeszcze przed zawarciem małżeństwa oraz te, które nabyło się poprzez zapis, darowiznę i dziedziczenie. Jeśli zakupione przedmioty miały za zadanie spełniać potrzeby wyłączenie jednej z zainteresowanych stron (np. okulary korekcyjne) trzeba mieć pełną świadomość tego, iż będzie się je zaliczało do majątku osobistego

Czytaj dalej na stronie Kancelarii Prawnej https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/ 

Kiedy dochodzi do podziału majątku?

Podział majątku może nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej, ale też w trakcie trwania rozwodu lub na osobnej sprawie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby doszło do niego po rozwodzie. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku to, jak do sprawy podejdą współmałżonkowie.

Często jest tak, że jedna ze stron decyduje się na pozostawienie zdecydowanej części wspólnego majątku drugiej osobie (w ramach tzw. ugody). Najlepszym wsparciem będzie w tym przypadku doświadczony adwokat. Nie da się ukryć, że taki podział majątku przebiega najsprawniej, lecz wszystko trzeba precyzyjnie uregulować.

Osoby chcące podzielić majątek wspólny w sądzie muszą mieć na uwadze to, że będą zmuszone do złożenia wniosku o podzielenie majątku. Dodatkowo należy uiścić odpowiednią opłatę (tysiąc złotych, a dla zgodnego projektu podziału 300 złotych). W tym zakresie nieocenioną rolę pełnią specjalistyczne porady prawne


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *