Rozwód z orzeczeniem o winie

Podczas każdego postępowania rozwodowego sąd po rozpatrzeniu sprawy orzeka o rozwodzie. Do jego obowiązków należy również każdorazowo ustalenie, czy któraś ze stron jest szczególnie odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Sąd może orzec, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi: jedno z małżonków oboje małżonkowie żadne z małżonków Jeżeli sąd obarczy winą Więcej…

wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – protokół powypadkowy

Wszyscy pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym zajściu swojego przełożonego, oczywiście jeśli umożliwia to stan jego zdrowia. Wypadek należy zgłosić poprzez pismo, a obowiązek zdania relacji z miejsca wypadku mają wszystkie osoby, które były świadkami całego zajścia. Protokół powypadkowy Pracodawca ma obowiązek zagwarantować poszkodowanemu pracownikowi niezbędną Więcej…

rozwód bez orzekania o winie

Charakterystyka rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? Kiedy decydujemy się na rozwód, często jesteśmy w konflikcie ze współmałżonkiem. To sprawia, że nieraz chcemy udowodnić jego winę przed sądem – takie rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści, jednakże jednocześnie sprawia, że cała procedura może znacząco się przedłużyć. Inna sytuacja jest wówczas, Więcej…

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony – gwarancja stabilności zatrudnienia i przywilejów pracowniczych

Umowa na czas nieokreślony – dlaczego warto ją podpisać? Umowa na czas nieokreślony to gwarancja stabilności zatrudnienia i szeregu przywilejów pracowniczych. W dzisiejszych czasach przede wszystkim walczą o nią przedstawiciele młodych dorosłych, dzięki niej bowiem mogą oni uzyskać zdolnośćkredytową, zarówno w przypadku kredytów inwestycyjnych, jak i kredytów konsumpcyjnych.  Poza zdolnością kredytową i prawem do płatnego Więcej…

wyrok nakazowy

Wyrok nakazowy – przesłanki pozytywne i negatywne do jego wydania

Wyrok nakazowy – kiedy zapada? Wyrok nakazowy za każdym razem wydawany jest wyłącznie przez sąd w trakcie jednoosobowego posiedzenia niejawnego. We wszystkich przypadkach ma on charakter skazujący. Traktowany jest on bowiem jako propozycja kary, którą składa się oskarżonemu. Oskarżonemu przysługuje prawo do jej odrzucenia. Służy do tego wniesienie tak zwanego sprzeciwu. Więcej…

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy

Czym jest protokół powypadkowy Protokół powypadkowy jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, jaki powinien zostać sporządzony, gdy dojedzie do wypadku w miejscu pracy. Jest on bazą, bez której pracownik, który uległ wypadkowi, nie może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS- u, czy od ubezpieczyciela pracodawcy, czy wreszcie od samego pracodawcy, w sytuacji, gdy Więcej…

zasiedzenie

Nabycie nieruchomości na własność przez zasiedzenie.

Zasiedzenie najprościej można określić jako zajmowanie nieruchomości w taki sposób, jakby było się jej właścicielem (tzn. dbanie o nią, płacenie odpowiednich rachunków i podatków, użytkowanie jej) przez okres co najmniej dwudziestu lat. Różnica między zasiedzeniem w dobrej i w złej wierze. Nieruchomość można przejąć na własność przez zasiedzenie w dobrej lub w złej wierze. Więcej…

Darowina

Obowiązek zgłoszenia darowizny

Zgłoszenie darowizny – ogólne informacje    Kiedy stajemy się osobą obdarowaną, oprócz praw związanych z nabyciem przedmiotu darowizny, mamy także pewne obowiązki, których nie należy ignorować. Umowa darowizny umożliwia dokonywanie dobrowolnego przekazania określonego w umowie majątku bez pobierania przez darczyńcę od obdarowanego żadnego ekwiwalentu. W tematyce związanej z umową darowizny, Więcej…