CEIDG
Biznes

Rejestr CEIDG, czyli rejestr dla wszystkich przedsiębiorców w kraju

Jak szybko znaleźć informację o przedsiębiorcy, naszym przyszłym kontrahencie czy interesującej nas firmie prowadzącej działalność w Polsce? Jak założyć własną firmę lub wznowić albo zawiesić działalność gospodarczą? Umożliwi nam to “CEIDG”, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki, będąca niczym innym jak elektronicznym Czytaj więcej…