Separacja

Separację potocznie rozumie się jako rozstanie pary małżeńskiej, jednak warto wiedzieć, że zgodnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym separację orzeka się wyłącznie z konkretnych powodów. Należą do nich całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, który dotyczy wszelkich aspektów życia rodzinnego: obszaru finansowego, duchowego i fizycznego. Oznacza to, że małżonkowie nie mają wspólnego Więcej…

separacja

Separacja małżeńska

Powołując się na kodeks rodzinny opiekuńczy, każdy z małżonków może starać się w sądzie, aby on orzekł separację małżeńską, jeżeli między nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia. Separacja małżeńska jest jednak niedopuszczalne, jeżeli przez nią mogą ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub też, gdy separacja byłaby sprzeczna z ogólnymi zasadami współżycia Więcej…

becikowe

Jak złożyć wniosek o becikowe?

Lista wydatków, które pojawiają się wraz z narodzinami dziecka jest naprawdę spora. Koszt zakupu wyprawki, wózka, łóżeczka, czy zakup pieluch pochłania niemałą część naszego wynagrodzenia. Pewną pomocą jest świadczenie wypłacane w przypadku narodzin dziecka, tzw. becikowe 2018. Kto może się o nie ubiegać i jakie dokumenty musimy przedstawić? Kto może złożyć Więcej…

Rozwód z orzeczeniem o winie

Podczas każdego postępowania rozwodowego sąd po rozpatrzeniu sprawy orzeka o rozwodzie. Do jego obowiązków należy również każdorazowo ustalenie, czy któraś ze stron jest szczególnie odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Sąd może orzec, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi: jedno z małżonków oboje małżonkowie żadne z małżonków Jeżeli sąd obarczy winą Więcej…

wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – protokół powypadkowy

Wszyscy pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym zajściu swojego przełożonego, oczywiście jeśli umożliwia to stan jego zdrowia. Wypadek należy zgłosić poprzez pismo, a obowiązek zdania relacji z miejsca wypadku mają wszystkie osoby, które były świadkami całego zajścia. Protokół powypadkowy Pracodawca ma obowiązek zagwarantować poszkodowanemu pracownikowi niezbędną Więcej…

rozwód bez orzekania o winie

Charakterystyka rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? Kiedy decydujemy się na rozwód, często jesteśmy w konflikcie ze współmałżonkiem. To sprawia, że nieraz chcemy udowodnić jego winę przed sądem – takie rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści, jednakże jednocześnie sprawia, że cała procedura może znacząco się przedłużyć. Inna sytuacja jest wówczas, Więcej…

wyrok nakazowy

Wyrok nakazowy – przesłanki pozytywne i negatywne do jego wydania

Wyrok nakazowy – kiedy zapada? Wyrok nakazowy za każdym razem wydawany jest wyłącznie przez sąd w trakcie jednoosobowego posiedzenia niejawnego. We wszystkich przypadkach ma on charakter skazujący. Traktowany jest on bowiem jako propozycja kary, którą składa się oskarżonemu. Oskarżonemu przysługuje prawo do jej odrzucenia. Służy do tego wniesienie tak zwanego sprzeciwu. Więcej…

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy

Czym jest protokół powypadkowy Protokół powypadkowy jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, jaki powinien zostać sporządzony, gdy dojedzie do wypadku w miejscu pracy. Jest on bazą, bez której pracownik, który uległ wypadkowi, nie może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS- u, czy od ubezpieczyciela pracodawcy, czy wreszcie od samego pracodawcy, w sytuacji, gdy Więcej…

Darowina

Obowiązek zgłoszenia darowizny

Zgłoszenie darowizny – ogólne informacje    Kiedy stajemy się osobą obdarowaną, oprócz praw związanych z nabyciem przedmiotu darowizny, mamy także pewne obowiązki, których nie należy ignorować. Umowa darowizny umożliwia dokonywanie dobrowolnego przekazania określonego w umowie majątku bez pobierania przez darczyńcę od obdarowanego żadnego ekwiwalentu. W tematyce związanej z umową darowizny, Więcej…