Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku pracownika etatowego w 2018 roku  Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest co roku ustalana od nowa i gwarantowana ustawowa jako niezbędne minimum socjalne. W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę komornik ma prawo zająć część wynagrodzenia jednak musi to być część uwzględniająca Czytaj dalej…

Oskarżyciel posiłkowy- Jaka jest jego rola?

W sprawach z tytułu przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać również jako oskarżyciel posiłkowy tuż obok oskarżyciela publicznego lub bez jego udziału. Prokurator w każdym przypadku powinien poinformować pokrzywdzonego o takiej możliwości. Taka możliwość uzasadniania jest faktem, iż pokrzywdzony najlepiej zna swoją sytuację i w rezultacie Czytaj dalej…

umowa o pracę

Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową?

Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową? Oczekiwania pracownika i pracodawcy wobec prawa pracy rzadko się pokrywają. Jednym z przykładów odmiennych interesów jest kwestia stosunku pracy, a dokładniej formy zatrudnienia. Pracownik zwykle poszukuje stałej pracy, na pełny etat, który umożliwi mu przewidywalną i bezpieczną egzystencję, Czytaj dalej…

zażalenie na postawienie

Zażalenie na postanowienie sądu

Zażalenie jest jednym ze środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, jaki przewidziany jest przez ustawodawcę. Zapobiega on uprawomocnieniu się danego orzeczenia sądu do chwili rozpoznania zażalenia. Środek ten przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji, które kończą dane postępowanie – może to więc być przykładowo zażalenie na umorzenie postępowania czy na postanowienie Czytaj dalej…