Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego

Opublikowane przez admin w dniu

Kierownik jednostki, który nie złoży sprawozdania finansowego może ponieść z tego tytułu spore konsekwencje. Taka osoba odpowiada przede wszystkim karnie, ponieważ nie złożyła dokumentów do sądu rejestrowego. Tyczy się to także nieprzekazania sprawozdania do właściwego urzędu skarbowego. Jak widać wyraźnie należy się przed tym wzbraniać. Najlepiej, gdy zadba się o to odpowiednio wcześnie i w wyznaczonym do tego terminie wypełni się wszystkie przewidziane dokumenty.

Obowiązki sprawozdawcze – kto konkretnie pod nie podlega?

Obowiązkom sprawozdawczym podlegają przede wszystkim kierownicy jednostek, wynika to z ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe muszą być złożone nie tylko do sądów rejestrowych, ale też do urzędów skarbowych. Spore problemy mają z tym zwłaszcza te osoby, które nigdy wcześniej nie składały takich sprawozdań i nie mają w tym zakresie żadnego doświadczenia. W takich sytuacjach pomocą służy kancelaria prawna, która wytłumaczy klientom wszelkie zawiłości. 

Kierownikami jednostek są członkowie zarządu lub też organów zarządzających. W przypadku spółek są to wspólnicy. Kierownikiem jednostki jest również osoba fizyczna, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Może to być także likwidator lub syndyk.

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego – Należy się liczyć z nałożeniem podwójnych sankcji

Osoby, które zlekceważą tzw. obowiązki sprawozdawcze muszą liczyć się z nałożeniem podwójnych sankcji. Pierwsza zostanie nałożona przez urząd skarbowy, ponieważ w tym przypadku wyczerpie się znamiona wykroczenia skarbowego. Kara może wynieść od 200 do nawet 40 tysięcy złotych. Jak widać można to bardzo odczuć, więc obowiązków należy pilnować zwłaszcza, gdy w grę wchodzą sprawozdania finansowe. 

Sankcja zostanie także nałożona przez sąd rejestrowy. Zainteresowani wyczerpią w tym zakresie znamiona czynu zabronionego. Jest to tzw. przestępstwo pospolite, za które zapłaci się grzywnę wynoszącą od 100 do 1 080 000 złotych. Może to być również kara ograniczenia wolności, wynosząca od 1 miesiąca do nawet 2 lat. O wszystkich sankcjach klientów poinformuje wybrany adwokat

Ważne jest to, aby trzymać się obowiązujących terminów

Wszystkie zainteresowane osoby, które muszą złożyć sprawozdanie finansowe, powinny pamiętać o tym, aby trzymać się wszystkich obowiązujących terminów i złożyć sprawozdanie w stosownym czasie. Terminy są jednak zależne od konkretnych przypadków, w grę wchodzą dwa podstawowe:

  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych mówi o tym, iż sprawozdanie do organu podatkowego należy złożyć maksimum 10 dni po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania,
  • ustawa o rachunkowości mówi o tym, iż sprawozdanie do KRS należy złożyć maksimum 15 dni po jego zatwierdzeniu, a konkretniej do 15 lipca (w kolejnym roku po roku podatkowym).

Tego typu terminów trzymać powinni się kierownicy jednostek, ale można oczywiście zatrudnić osoby, które będą o tym pamiętać i w razie potrzeby przypominać o zbliżającym się upływie wyznaczonego terminu. Pomocny okaże się także wykwalifikowany prawnik. Nie da się ukryć, że brak złożenia sprawozdania finansowego nie zakończy się przyjemnie, ponieważ w najlepszym przypadku może zapłacić stosunkowo niską grzywnę, a w najgorszym pożegnać się z ogromnymi środkami finansowymi lub też nawet narazić się na karę ograniczenia wolności. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *