wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – protokół powypadkowy

Wszyscy pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym zajściu swojego przełożonego, oczywiście jeśli umożliwia to stan jego zdrowia. Wypadek należy zgłosić poprzez pismo, a obowiązek zdania relacji z miejsca wypadku mają wszystkie osoby, które były świadkami całego zajścia. Protokół powypadkowy Pracodawca ma obowiązek zagwarantować poszkodowanemu pracownikowi niezbędną Więcej…

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony – gwarancja stabilności zatrudnienia i przywilejów pracowniczych

Umowa na czas nieokreślony – dlaczego warto ją podpisać? Umowa na czas nieokreślony to gwarancja stabilności zatrudnienia i szeregu przywilejów pracowniczych. W dzisiejszych czasach przede wszystkim walczą o nią przedstawiciele młodych dorosłych, dzięki niej bowiem mogą oni uzyskać zdolnośćkredytową, zarówno w przypadku kredytów inwestycyjnych, jak i kredytów konsumpcyjnych.  Poza zdolnością kredytową i prawem do płatnego Więcej…

Diety zagraniczne

Diety zagraniczne

Diety zagraniczne to zryczałtowane świadczenia, które pobiera osoba wysłana na delegację zagraniczną. Kwota przeznaczona jest przede wszystkim na pokrycie kosztów wyżywienia podwładnego oraz na inne drobniejsze wydatki.  Wysokość diety uzależniona jest od kraju, na terenie którego przebywa pracownik i bywa ściśle określona przez prawo. Państwo docelowe a podróż do kilku krajów Należna Więcej…

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę Według prawa pracy, a dokładniej rzecz ujmując, art. 32 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, rozwiązania umowy o pracę może dokonać każda ze stron umowy, z zachowaniem oraz po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę, czyli umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, na Więcej…