wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – protokół powypadkowy

Wszyscy pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym zajściu swojego przełożonego, oczywiście jeśli umożliwia to stan jego zdrowia. Wypadek należy zgłosić poprzez pismo, a obowiązek zdania relacji z miejsca wypadku mają wszystkie osoby, które były świadkami całego zajścia. Protokół powypadkowy Pracodawca ma obowiązek zagwarantować poszkodowanemu pracownikowi niezbędną Czytaj dalej…

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony – gwarancja stabilności zatrudnienia i przywilejów pracowniczych

Umowa na czas nieokreślony – dlaczego warto ją podpisać? Umowa na czas nieokreślony to gwarancja stabilności zatrudnienia i szeregu przywilejów pracowniczych. W dzisiejszych czasach przede wszystkim walczą o nią przedstawiciele młodych dorosłych, dzięki niej bowiem mogą oni uzyskać zdolnośćkredytową, zarówno w przypadku kredytów inwestycyjnych, jak i kredytów konsumpcyjnych.  Poza zdolnością kredytową i prawem do płatnego Czytaj dalej…

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – o czym warto pamiętać?

Zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi w Polsce, każda zatrudniona osoba na umowę o pracę może ją rozwiązać za porozumieniem stron. W momencie nastania takich okoliczności, strony uzgadniają warunki rozwiązania stosunku pracy, a więc to od kiedy pracownik nie będzie świadczył pracy. W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, który Czytaj dalej…

Diety zagraniczne

Diety zagraniczne

Diety zagraniczne to zryczałtowane świadczenia, które pobiera osoba wysłana na delegację zagraniczną. Kwota przeznaczona jest przede wszystkim na pokrycie kosztów wyżywienia podwładnego oraz na inne drobniejsze wydatki.  Wysokość diety uzależniona jest od kraju, na terenie którego przebywa pracownik i bywa ściśle określona przez prawo. Państwo docelowe a podróż do kilku krajów Należna Czytaj dalej…