Diety zagraniczne
Prawo

Diety zagraniczne

Diety zagraniczne to zryczałtowane świadczenia, które pobiera osoba wysłana na delegację zagraniczną. Kwota przeznaczona jest przede wszystkim na pokrycie kosztów wyżywienia podwładnego oraz na inne drobniejsze wydatki.  Wysokość diety uzależniona jest od kraju, na terenie którego przebywa pracownik i bywa ściśle określona przez prawo. Państwo docelowe a podróż do kilku krajów Należna Czytaj więcej…

Wypowiedzenie umowy o pracę
Prawo Pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę Według prawa pracy, a dokładniej rzecz ujmując, art. 32 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, rozwiązania umowy o pracę może dokonać każda ze stron umowy, z zachowaniem oraz po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę, czyli umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, na Czytaj więcej…