długi

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku pracownika etatowego w 2018 roku  Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest co roku ustalana od nowa i gwarantowana ustawowa jako niezbędne minimum socjalne. W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę komornik ma prawo zająć część wynagrodzenia jednak musi to być część uwzględniająca Czytaj więcej…

Uncategorized

Oskarżyciel posiłkowy- Jaka jest jego rola?

W sprawach z tytułu przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać również jako oskarżyciel posiłkowy tuż obok oskarżyciela publicznego lub bez jego udziału. Prokurator w każdym przypadku powinien poinformować pokrzywdzonego o takiej możliwości. Taka możliwość uzasadniania jest faktem, iż pokrzywdzony najlepiej zna swoją sytuację i w rezultacie Czytaj więcej…

najniższa krajowa
Uncategorized

Płaca minimalna – co to takiego?

Zalety umowy o pracę Osoba, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę posiada cały szereg przywilejów. Jeden z nich to tak zwana płaca minimalna. Potocznie określa się ją jako najniższa krajowa bądź minimalna krajowa. Jest to zabezpieczenie bytu pracownika w minimalnym wymiarze, który określa ustawodawca. Warto pokusić się o samodzielne Czytaj więcej…

umowa o pracę
Uncategorized

Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową?

Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową? Oczekiwania pracownika i pracodawcy wobec prawa pracy rzadko się pokrywają. Jednym z przykładów odmiennych interesów jest kwestia stosunku pracy, a dokładniej formy zatrudnienia. Pracownik zwykle poszukuje stałej pracy, na pełny etat, który umożliwi mu przewidywalną i bezpieczną egzystencję, Czytaj więcej…

zażalenie na postawienie
Uncategorized

Zażalenie na postanowienie sądu

Zażalenie jest jednym ze środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym, jaki przewidziany jest przez ustawodawcę. Zapobiega on uprawomocnieniu się danego orzeczenia sądu do chwili rozpoznania zażalenia. Środek ten przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji, które kończą dane postępowanie – może to więc być przykładowo zażalenie na umorzenie postępowania czy na postanowienie Czytaj więcej…

CEIDG
Biznes

Rejestr CEIDG, czyli rejestr dla wszystkich przedsiębiorców w kraju

Jak szybko znaleźć informację o przedsiębiorcy, naszym przyszłym kontrahencie czy interesującej nas firmie prowadzącej działalność w Polsce? Jak założyć własną firmę lub wznowić albo zawiesić działalność gospodarczą? Umożliwi nam to “CEIDG”, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki, będąca niczym innym jak elektronicznym Czytaj więcej…

Forum Prawne
Prawo

Prawo przez Internet

Potyczki z prawem Laicy bardzo często gubią się w gąszczu definicji i przepisów. Nie do końca rozumieją to co czytają. I nic dziwnego! Zdarza się, że nawet prawnicy mają kłopot z prawidłową interpretacją danego przepisu. Bywa, że na podstawie tego samego paragrafu urzędy wydają zupełnie odmienne decyzje… I jak ma Czytaj więcej…

Diety zagraniczne
Prawo

Diety zagraniczne

Diety zagraniczne to zryczałtowane świadczenia, które pobiera osoba wysłana na delegację zagraniczną. Kwota przeznaczona jest przede wszystkim na pokrycie kosztów wyżywienia podwładnego oraz na inne drobniejsze wydatki.  Wysokość diety uzależniona jest od kraju, na terenie którego przebywa pracownik i bywa ściśle określona przez prawo. Państwo docelowe a podróż do kilku krajów Należna Czytaj więcej…