Małżeństwo nie musi oznaczać wspólności majątkowej

      Ustawowa wspólność majątkowa jest ustrojem automatycznie powstającym w czasie zawarcia związku małżeńskiego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by wspólnie z małżonkiem, bądź na bazie własnego wniosku starać się o rozdzielność majątkową. W jaki sposób inny, niż ustawowy ustrój małżeństwa może wejść w życie? Umowna rozdzielność majątkowa    Więcej…

Protokół powypadkowy. Czy można go kwestionować?

Czym jest protokół powypadkowy? Protokół powypadkowy opisuje wszystkie okoliczności i przyczyny wypadku. Sporządzenia protokołu dokonuje komisja powypadkowa, za której stworzenie odpowiada pracodawca. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. W sytuacji, gdy dochodzi do opóźnienia ze stworzeniem tego dokumentu z uzasadnionych przyczyn zespół powinien to Więcej…

Spadek

Jak wygląda dziedziczenie

    Spadek to określone prawa i obowiązki, przechodzące na spadkobierców w momencie śmierci spadkodawcy. Otrzymując spadek, przyjmujemy nie tylko dobra materialne w formie ruchomości, nieruchomości i pieniędzy, ale także zobowiązania zmarłego, takie jak różnego rodzaju kredyty czy długi. Spadek – zasady dziedziczenia      W momencie śmierci spadkodawcy, istnieją z góry Więcej…

Prawo spadkowe – wszystko, co musisz wiedzieć

Testament to dokument sporządzany przez spadkodawcę, jako dodatkowy sposób określenia praw i obowiązków spadkobierców. Określają je również przepisy prawa spadkowego. Warto zapoznać się z tym zagadnieniem, zwłaszcza jeśli chodzi o dziedziczenie nieruchomości, długi spadkowe, zachowek i odrzucenie spadku. Istnieją także przepisy chroniące uprawnionych spadkobierców przed pominięciem. Prawo spadkowe Gdańsk – prawa i obowiązki Interesuje Więcej…

Separacja

Separację potocznie rozumie się jako rozstanie pary małżeńskiej, jednak warto wiedzieć, że zgodnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym separację orzeka się wyłącznie z konkretnych powodów. Należą do nich całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, który dotyczy wszelkich aspektów życia rodzinnego: obszaru finansowego, duchowego i fizycznego. Oznacza to, że małżonkowie nie mają wspólnego Więcej…

Dobry notariusz – czyli jaki

Każdy notariusz musi być prawnikiem, i to dobrym prawnikiem, zwłaszcza dlatego, że zawód prawnika należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Znaczenie tej profesji podkreśla fakt, że notariusza powołuje na jego stanowisko minister sprawiedliwości a jego pracę reguluje ustawa. Ponieważ zawód ten jest niezbędny od setek lat cały czas funkcjonują zamiennie Więcej…