Dobry notariusz – czyli jaki

Każdy notariusz musi być prawnikiem, i to dobrym prawnikiem, zwłaszcza dlatego, że zawód prawnika należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Znaczenie tej profesji podkreśla fakt, że notariusza powołuje na jego stanowisko minister sprawiedliwości a jego pracę reguluje ustawa. Ponieważ zawód ten jest niezbędny od setek lat cały czas funkcjonują zamiennie Dowiedz się więcej…

zachowek

Kto i kiedy może występować o zachowek

W życiu każdego człowieka nadchodzi moment, w którym trzeba się zmierzyć ze śmiercią bliskich osób. Z chwilą śmierci człowieka, całość jego majątku oraz  zobowiązań wchodzi w skład masy spadkowej. Zasady dziedziczenia po bliskiej osobie zmarłej określa Kodeks Cywilny. Zgodnie z jego zapisami spadek przypada osobie wskazanej testamentem (dziedziczenie testamentowe), albo Dowiedz się więcej…