zachowek
Prawo Spadkowe

Kto i kiedy może występować o zachowek

W życiu każdego człowieka nadchodzi moment, w którym trzeba się zmierzyć ze śmiercią bliskich osób. Z chwilą śmierci człowieka, całość jego majątku oraz  zobowiązań wchodzi w skład masy spadkowej. Zasady dziedziczenia po bliskiej osobie zmarłej określa Kodeks Cywilny. Zgodnie z jego zapisami spadek przypada osobie wskazanej testamentem (dziedziczenie testamentowe), albo Więcej…