Jak przygotować się do sprawy o rozwód?

Kiedy dwoje małżonków traci porozumienie między sobą, a zaczynają narastać konflikty, coraz częściej decydują się na rozwód. Zanim do niego dojdzie należy dokonać szeregu czynności i zebrać niezbędną dokumentację. Warto wiedzieć, jak się przygotować do rozwodu. Jak założyć sprawę rozwodową? Rozwód nieodłącznie wiąże się z wizytą w sądzie oraz rozprawą. Czytaj dalej…

separacja

Separacja małżeńska

Powołując się na kodeks rodzinny opiekuńczy, każdy z małżonków może starać się w sądzie, aby on orzekł separację małżeńską, jeżeli między nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia. Separacja małżeńska jest jednak niedopuszczalne, jeżeli przez nią mogą ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub też, gdy separacja byłaby sprzeczna z ogólnymi zasadami współżycia Czytaj dalej…

Rozwód z orzeczeniem o winie

Podczas każdego postępowania rozwodowego sąd po rozpatrzeniu sprawy orzeka o rozwodzie. Do jego obowiązków należy również każdorazowo ustalenie, czy któraś ze stron jest szczególnie odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Sąd może orzec, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi: jedno z małżonków oboje małżonkowie żadne z małżonków Jeżeli sąd obarczy winą Czytaj dalej…

rozwód bez orzekania o winie

Charakterystyka rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez? Kiedy decydujemy się na rozwód, często jesteśmy w konflikcie ze współmałżonkiem. To sprawia, że nieraz chcemy udowodnić jego winę przed sądem – takie rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści, jednakże jednocześnie sprawia, że cała procedura może znacząco się przedłużyć. Inna sytuacja jest wówczas, Czytaj dalej…

Pozbawianie władzy rodzicielskiej

Kiedy można pozbawić kogoś władzy rodzicielskiej?

Konflikty w rodzinie należą do problematycznych sytuacji, zwłaszcza w czasie rozwodu, lub kiedy rodzice nie wypełniają we właściwy sposób swoich obowiązków odnośnie opieki nad dziećmi. W określonych przypadkach można wnioskować o ograniczenie lub całkowite pozbawienie praw rodzicielskich. Taka decyzja powinna być jednak dogłębnie przemyślana i odpowiednio umotywowana, ponieważ kontakt z Czytaj dalej…