separacja

Separacja małżeńska

Powołując się na kodeks rodzinny opiekuńczy, każdy z małżonków może starać się w sądzie, aby on orzekł separację małżeńską, jeżeli między nimi nastąpił zupełny rozkład pożycia. Separacja małżeńska jest jednak niedopuszczalne, jeżeli przez nią mogą ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub też, gdy separacja byłaby sprzeczna z ogólnymi zasadami współżycia Więcej…

Rozwód z orzeczeniem o winie

Podczas każdego postępowania rozwodowego sąd po rozpatrzeniu sprawy orzeka o rozwodzie. Do jego obowiązków należy również każdorazowo ustalenie, czy któraś ze stron jest szczególnie odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Sąd może orzec, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi: jedno z małżonków oboje małżonkowie żadne z małżonków Jeżeli sąd obarczy winą Więcej…

Pozbawianie władzy rodzicielskiej

Kiedy można pozbawić kogoś władzy rodzicielskiej?

Konflikty w rodzinie należą do problematycznych sytuacji, zwłaszcza w czasie rozwodu, lub kiedy rodzice nie wypełniają we właściwy sposób swoich obowiązków odnośnie opieki nad dziećmi. W określonych przypadkach można wnioskować o ograniczenie lub całkowite pozbawienie praw rodzicielskich. Taka decyzja powinna być jednak dogłębnie przemyślana i odpowiednio umotywowana, ponieważ kontakt z Więcej…