Jak złożyć wniosek o becikowe?

Opublikowane przez admin w dniu

Lista wydatków, które pojawiają się wraz z narodzinami dziecka jest naprawdę spora. Koszt zakupu wyprawki, wózka, łóżeczka, czy zakup pieluch pochłania niemałą część naszego wynagrodzenia. Pewną pomocą jest świadczenie wypłacane w przypadku narodzin dziecka, tzw. becikowe 2018. Kto może się o nie ubiegać i jakie dokumenty musimy przedstawić?

Kto może złożyć wniosek?

Becikowe, a właściwie „jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka” to świadczenie ustanowione przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jeszcze kilka lat temu było wypłacane każdemu, niezależnie od dochodu. Obecnie do jego uzyskania spełniać trzeba kryterium dochodowe. Aby otrzymać świadczenie dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie może przekroczyć 1922 zł. Jeżeli je spełniamy, z tytułu urodzenia się dziecka, ubiegać możemy się o świadczenie w kwocie 1000 zł. Wniosek o becikowe składamy we właściwym ośrodku pomocy społecznej, lub innej jednostce gminy zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych. Do złożenia wniosku uprawniony jest rodzic dziecka, opiekun prawny lub faktyczny.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o świadczenie to: kompletny wniosek, dokumenty dochodowe, zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka podlegała opiece lekarskiej co najmniej od 10 tygodnia ciąży, oraz ewentualnie jeżeli nas dotyczą wyroki sądu zasądzające alimenty (na dziecko które się urodziło, lub inne znajdujące się w składzie rodziny).

Do składu rodziny zaliczamy dziecko, rodziców (także pozostających w nieformalnych związkach), dzieci do 25 roku życia pozostające na ich utrzymaniu. Przy obliczaniu dochodu pod uwagę brane są zarobki wszystkich członków rodziny z tzw. roku bazowego. Jeżeli składamy wniosek po 1 listopada uwzględnione zostaną dochody z roku poprzedniego. Jeżeli wcześniej – z dwóch lat wstecz. Warto pamiętać, że wszystkie zmiany dochodowe, które zaszły w tym czasie również mają wpływ na świadczenie. Warto najpierw zapytać we właściwym ośrodku, jakie dokumenty będą tyczyły się naszego przypadku. Jeżeli od lat jesteśmy zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy nie musimy dostarczać dodatkowych dokumentów. Urząd ściągnie nasze dane dochodowe poprzez system informatyczny drogą elektroniczną.

Kiedy wypłata świadczenia?

O wypłatę świadczenia możemy wnioskować zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto. Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca powinny zostać zrealizowane jeszcze w tym samym miesiącu.

Świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli obejmują nas przepisy o koordynacji, czyli rodzicowi przebywającemu za granicą przysługuje tam świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka. Czas na złożenie wniosku mamy do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *