Rozwód z orzeczeniem o winie

Opublikowane przez admin w dniu

Podczas każdego postępowania rozwodowego sąd po rozpatrzeniu sprawy orzeka o rozwodzie. Do jego obowiązków należy również każdorazowo ustalenie, czy któraś ze stron jest szczególnie odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Sąd może orzec, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi:

  • jedno z małżonków
  • oboje małżonkowie
  • żadne z małżonków

Jeżeli sąd obarczy winą któregoś z małżonków niesie to ze sobą określone konsekwencje.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje 

Najważniejszym skutkiem orzeczenia przez sąd winy za rozpad małżeństwa są alimenty. Jeżeli sąd uzna jedno z małżonków za winne obowiązek alimentacyjny będzie wyglądał następująco:

Małżonek, który w świetle orzeczenia jest niewinny może zażądać od drugiej strony – winnej – alimentów, również wtedy, gdy storna winna będzie bez środków na ich opłacenie. Natomiast strona winna nie ma takiego prawa i nie może żądać od stron niewinnej alimentów.  Ponadto dla strony zobowiązanej przez sąd do płacenia alimentów konsekwencją ich zasądzenia jest okres czasu przez jaki będzie musiał je regulować. Zasadą jest, że obowiązek alimentacyjny na rzecz byłego małżonka obowiązuje do czasu, gdy wejdzie on ponownie w związek małżeński. Wówczas obowiązek ten wygaśnie i jest to jedyna opcja uwolnienia się od ciężaru alimentów.

Kiedy sąd orzeka winę

Aby sąd był w stanie orzec o winie jednego z małżonków druga strona musi przedstawić w sądzie niezbite dowody wskazujące na winę. Dowody mogą pochodzić z różnego źródła; mogą to być zeznania świadków, listy, sms-y, e-maile, nagrania. Każda taka sprawy wymaga od sądu indywidualnej, niezależnej oceny. Waga poszczególnych dowodów jest różna, niewątpliwie największe znaczenie mają zeznania świadków.

Kiedy sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód w naszym kraju otrzymuje się stosunkowo łatwo, chociaż muszą zajść określone okoliczności, aby sąd mógł go orzec. Przede wszystkim sąd go nie orzeknie w przypadku, gdy żąda go wyłącznie małżonek, któremu sąd przypisze winę za rozpad małżeństwa. Druga strona, ta niewinna, musi wyrazić na niego zgodę. Chyba, że odmowa rozwodu w danych okolicznościach zaprzecza tzw. : zasadom współżycia społecznego. A zasady współżycia społecznego to: normy i zasady moralne regulujące stosunki międzyludzkie.

Dlatego, jeżeli planuje się wniesienie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie należy się dobrze zastanowić czy naprawdę dysponuje się niezbitymi dowodami winy. Łatwo bowiem sobie wyobrazić sytuację, gdy sąd nie zostanie przekonany co do winy, a współmałżonek nie zgadza się na rozwód.

zobacz też https://pewny-prawnik.pl/blog/45/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *