Wypadek przy pracy – protokół powypadkowy

Opublikowane przez admin w dniu

Wszyscy pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym zajściu swojego przełożonego, oczywiście jeśli umożliwia to stan jego zdrowia. Wypadek należy zgłosić poprzez pismo, a obowiązek zdania relacji z miejsca wypadku mają wszystkie osoby, które były świadkami całego zajścia.

Protokół powypadkowy

Pracodawca ma obowiązek zagwarantować poszkodowanemu pracownikowi niezbędną pomoc medyczną oraz zabezpieczyć miejsce, w którym doszło do wypadku, jednocześnie eliminując lub – w miarę możliwości – minimalizując występujące zagrożenia. Miejsce do którego doszło do incydentu powinno zostać zablokowane przed wstępem trzecich. W przypadku gdy za wypadek odpowiadają nieprawidłowo funkcjonujące maszyny lub inne urządzenia mechaniczne, zakazanym jest kontynuowanie na nich pracy aż do momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Maszyna może zostać uruchomiona dopiero, gdy zostaną dokonane oględziny miejsca, w którym doszło do wypadku, których dokonać musi społeczny inspektor pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie do okręgowego inspektora pracy i prokuratora śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy.

Ustalenie okoliczności zajścia

Zespół powypadkowy powinien dążyć do ustalenia wszystkich okoliczności i przyczyn przez które doszło do zdarzenia na miejscu wypadku. Skład zespołu jest uzależniony m.in. od rodzaju wypadku. Zespól powypadkowy odpowiedzialny jest za:

 • dokonanie oględzin miejsca wypadku, a także zbadanie stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz przyjrzenie się warunkom wykonywania pracy,
 • sporządzenie szkicu i fotografii z miejsca wypadku,
 • wysłuchanie osoby której dotknął wypadek, o ile jego stan zdrowia to umożliwia,
 • przesłuchanie świadków zdarzenia,
 • konsultacja z lekarzem i innymi specjalistami,
 • zebranie wszystkich dowodów dotyczących wypadku,
 • dokonanie odpowiedniej prawnej kwalifikacji wypadku,
 • określenie środków profilaktycznych oraz wniosków.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Po dogłębnym zbadaniu sprawy komisja odpowiedzialna za zbadanie danego wypadku przygotowuje protokół powypadkowy, w którym:

 • określa pracodawcę, tj. nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela i wszystkie niezbędne dane, takie jak adres siedziby czy NIP,
 • spisuje dane osoby, która uległa wypadkowi
 • ogólnie opisuje wszystkie okoliczności i przyczyny wypadku,
 • wykazuje skład zespołu wypadkowego,
 • spisuje dane osobowe pracownika, który zgłosił wypadek oraz ustala datę zdarzenia,
 • szczegółowo opisuje wypadek i wszystkie związane z nim okoliczności i przyczyny,
 • stwierdza czy zaistniały wypadek przy pracy miał związek z naruszeniem przepisów i zasad BHP.

zobacz tez https://pewny-prawnik.pl/blog/84/wypadek-przy-pracy-czym-jest-protokol-powypadkowy-i-co-powinien-zawierac


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *