Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Opublikowane przez admin w dniu

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku pracownika etatowego w 2018 roku 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest co roku ustalana od nowa i gwarantowana ustawowa jako niezbędne minimum socjalne. W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę komornik ma prawo zająć część wynagrodzenia jednak musi to być część uwzględniająca tak zwane minimum bytowe. W roku 2018 kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi gwarantowaną wypłatę 1530 złotych, bez względu na ilość komorników oraz wysokość zadłużenia. Kwota ta wynika z gwarantowanego ustawowo przepisu o ochrony pensji minimalnej przed zajęciem komorniczym. Bardzo ważną kwestią jest zasada sumowania zobowiązań komorniczych i pozostawienia pracującemu etatowo podatnikowi wynagrodzenia minimalnego w użytkowaniu ruchomym. Oznacza to w praktyce, że jeśli nawet komornik zajmie konto pracownika, to gwarantowane 1530 złotych musi zostać tam w gestii użytkowej zatrudnionego.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w przypadku egzekucji alimentacyjnych 

W przypadku egzekucji alimentacyjnych gwarantowana, minimalna pensja chroniona to 612 złotych. I podobnie jak w sytuacji zwykłego zajęcia komorniczego dokładnie ta kwota musi zostać w dostępie pracownika jako minimum bytowe. Zasada komorniczych zajęć alimentacyjnych to prawo do zajęcia 60% wynagrodzenia. Zasada to obowiązuje również w przypadku pensji minimalnych. Bardzo ważną uwagą techniczną jest fakt, że zarówno w przypadku zajęcia komorniczego zwykłego, jak i zajęcia komorniczego alimentacyjnego mowa jest tutaj o kwotach netto wynagrodzenia stałego w sytuacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na czas określony lub nieokreślony.

Przykłady zajęć komorniczych w wyliczeniach kwotowych

Zakładając, że zatrudniony zarabia miesięcznie (na podstawie umowy o pracę) kwotę 1530 złotych netto, to w sytuacji jego zadłużenia z tytułu kredytów, chwilówek i innych zobowiązań zaciągniętych w złotówkach, zajęcie komornicze wynosi 0 złotych, a więc komornik nie ma prawa zająć jego wynagrodzenia. W przypadku zajęcia komorniczego alimentacyjnego komornik może zająć natomiast 918 złotych i na koncie pozostawić 612 złotych. W przypadku zatrudnionego zarabiającego natomiast miesięcznie 5.000 złotych, zajęcie komornicze pożyczkowe może wynieść maksymalnie 2.500 złotych, zaś zajęcie komornicze z tytułu zobowiązań alimentacyjnych to kwota 3.000 złotych. Różnica w stosowaniu prawa zajęcie komorniczego pożyczkowego i zajęcia komorniczego alimentacyjnego wynika także z egzekwowania praw socjalnych dzieci i innych osób zależnych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.